Την Τετάρτη το νέο ΔΣ. 16 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Κοινοποίηση στα Social Media

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 15η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1.Έγκριση της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την: «Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 23/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «Καθορισμός τόπου, χρόνου και τρόπου εκτέλεσης της Εμποροπανήγυρης και συγκρότηση Επιτροπής για το έτος 2014, ως προς το άρθρο 11 αυτής».

2.Έγκριση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την: Τροποποίηση απόφασης της 221/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον: «Καθορισμό τέλους χρήσης χώρου εμποροπανήγυρης για το έτος 2014»

3.Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 μέχρι την 30/9/2014.

4.Έγκριση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης».

5.Έγκριση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την: «Μείωση Τροφείων στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Λεβαδέων».

6.Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις Πολιτιστικές, Μορφωτικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις « ΤΡΟΦΩΝEΙΑ 2014» του Δήμου Λεβαδέων.

7.Αποδοχή ποσού { 36.900,00€ } των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2014, ( Σ.Α.Τ.Α.), και κατανομή αυτού.

8.Έγκριση παραλαβής της εκπόνησης « ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ (ΧΑΔΑ) ΕΝΤΟΣ ΣΠΗΛΑΙΟΒΑΡΑΘΡΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ.

9.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για την εκτέλεση του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ »

10.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Επισκευή στέγης σχολικών κτιρίων».

11. Έγκριση παράταση χρόνου ολοκλήρωσης της Σύμβασης του έργου : ” ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ( ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΑΓΚΑΚΗ, ΟΔΟΥ ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ, ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΗΝ ΚΤΕΛ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ)

12.Έγκριση της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την αρ. 12/2014 απόφαση της Δ.Κ. Κυριακίου περί Δημιουργίας Παιδικής Χαράς στην Πλ. Αγ. Νικολάου – Δ.Ε. Κυριακίου»

13.Ορισμός εκπροσώπων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ελικώνας – Παρνασσός Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

14.Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από καταλόγους. (46 εισηγήσεις)

15.Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.

16.Ορισμός επιπλέον εκπροσώπων στο Δ.Σ. ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γεωργαντά Ελισάβετ