Απαράδεκτη η συνεχιζόμενη υποβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς και του Γενικού Νοσοκομείου Θηβών.

Κοινοποίηση στα Social Media

Απαράδεκτες παραμένουν οι ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό τόσο στο Γ.Ν.Λ. όσο και στο Γ.Ν.Θ. παρά τις δεσμεύσεις του Υπουργού Υγείας κατά την διάρκεια διευρυμένης συνάντησης με φορείς της Π.Ε. Βοιωτίας στις 23 Ιουνίου 2014, όπου και αυτές αν υλοποιούνταν πάλι δεν θα επιλύονταν τα προβλήματα των δύο νοσοκομείων. Ωστόσο, καμία από τις δεσμεύσεις του κ. Υπουργού δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα.
Στο Γ.Ν.Λ. υπάρχουν ελλείψεις όσον αφορά την παθολογική κλινική, το αναισθησιολογικό τμήμα, το παιδιατρικό, την ορθοπεδική κλινική, την μαιευτική κλινική, αλλά και το ακτινολογικό τμήμα. Πιο συγκεκριμένα, στο Γ.Ν.Λ. είναι απαραίτητη η πρόσληψη ιατρών των παρακάτω ειδικοτήτων ώστε να καλύπτονται πλήρως οι εφημερίες:
Δύο (2) ιατρών παθολόγων.
Δύο (2) ιατρών ορθοπεδικής.
Δύο (2) ιατρών γυναικολόγων.
Ενός (1) παιδιάτρου.
Ενός (1) πνευμονολόγου.
Ενός (1) νευρολόγου.
Ενός (1) αναισθησιολόγου.
Εκτός από τις ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό, πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι στο Γ.Ν.Λ. υπάρχει γενικότερη έλλειψη και στο Διοικητικό προσωπικό του νοσοκομείου.
Αντίστοιχα, και στο Γ.Ν.Θ. υπάρχει άμεση ανάγκη πρόσληψης επικουρικού ιατρικού προσωπικού για την κάλυψη κατεπείγουσων υπηρεσιακών και εφημεριακών αναγκών λόγω συνταξιοδότησης ιατρών κ.α. Ειδικότερα, στο Γ.Ν.Θ. είναι επιτακτική ανάγκη να προσληφθεί ακτινολόγος ιατρός καθώς τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο το Γ.Ν.Θ. στελεχώνεται από δύο (2) μόνο ακτινολόγους οι οποίοι δεν επαρκούν για την κάλυψη των εφημεριών ολόκληρου του μήνα. Απαραίτητη κρίνεται επίσης και η πρόσληψη δεύτερου μικροβιολόγου προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του μικροβιολογικού τμήματος.
Συνολικά, το Γ.Ν.Θ. πρέπει άμεσα να στελεχωθεί με:
Ένα (1) ακτινολόγο.
Ένα (1) μικροβιολόγο.
Ένα (1) ιατρό παθολογικής.
Δύο (2) ιατρούς χειρουργικής.
Ένα (1) ιατρό ουρολογίας.
Ένα (1) ιατρό ορθοπεδικής.
Εκτός από τις ανωτέρω ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό στα νοσοκομεία Λιβαδειάς και Θήβας, επισημαίνεται ότι στα τέλη του 2015 λήγει η θητεία 27 γενικών ιατρών που υπηρετούν στην περιοχή της Βοιωτίας, οι οποίοι προσλήφθηκαν την 1η Ιανουαρίου 2010 για πενταετή θητεία, και οι οποίοι με το πέρας της πενταετίας θα απολυθούν.
Συνέπεια των ανωτέρω είναι τόσο το Γ.Ν.Λ. όσο και το Γ.Ν.Θ. να αδυνατούν να καλύψουν το σύνολο των αναγκών τους, καθιστώντας, έτσι, επισφαλή και δυνητικά επικίνδυνη την αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών.
Με βάση τα ανωτέρω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να πραγματοποιηθούν άμεσα οι προσλήψεις του απαραίτητου ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς και του Γενικού Νοσοκομείου Θήβας;

Ο ερωτών βουλευτής
Σταθάς Γιάννης