“ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου”.

Κοινοποίηση στα Social Media

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Εκπαιδευτών στους Δήμους υλοποίησης του Έργου: «ΚΔΒΜ Στερεάς Ελλάδας και Ν.Αιγαίου», που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4, από 10/10/2014 έως και 23/10/2014.
Οι ενδιαφερόμενοι επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση για μία μόνο ειδικότητα και σε έναν μόνο δήμο της επιλογής τους.
Καλούνται όλοι οι πολίτες του Δήμου Λεβαδέων που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα για εκπαιδευτές να υποβάλουν αίτηση ενδιαφέροντος για τη διδασκαλία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο δήμο μας.
Η παρούσα πρόσκληση διατίθεται από την ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. www.inedivim.gr στο σύνδεσμο «Προκηρύξεις».

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Γ.ΣΕΦΕΡΗ 3, 2ος όροφος
32100 ΛΙΒΑΔΕΙΑ
τηλ.2261352202
e-mail:kdvm903@gmail.com
facebook: Κ.Δ.Β.Μ Δήμου Λιβαδειάς
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Ελένη Αργύρη
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Γ. ΣΕΦΕΡΗ 3,ΛΙΒΑΔΕΙΑ 32100
τηλ.2261352202
e-mail: kdvm903@gmail.com
Υπεύθυνη Εκπαίδευσης :ΕΛΕΝΗ ΑΡΓΥΡΗ
Οι ενδιαφερόμενοι επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση για μία μόνο ειδικότητα και σε έναν μόνο Δήμο της επιλογής τους.
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Γ. ΣΕΦΕΡΗ 3,ΛΙΒΑΔΕΙΑ 32100
τηλ.2261352202
e-mail: kdvm903@gmail.com
Υπεύθυνη Εκπαίδευσης :ΕΛΕΝΗ ΑΡΓΥΡΗ
Η παρούσα πρόσκληση διατίθεται από την ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. www.inedivim.gr στο σύνδεσμο Προκηρύξεις.