Άμεση ενίσχυση του ΑΤ Αράχωβας εν όψει της χειμερινής τουριστικής περιόδου

Κοινοποίηση στα Social Media

Άμεση είναι η ανάγκη ενίσχυσης του ΑΤ Αράχωβας με αποσπασμένους αστυνομικούς όπως γίνεται κάθε χρόνο κατά την χειμερινή τουριστική περίοδο. Η ανάγκη, όμως, φέτος είναι μεγαλύτερη καθώς αναμένεται μεγάλη αύξηση της επισκεψιμότητας σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια λόγω της αναβάθμισης και ανακαίνισης του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού.
Κρίνεται επομένως απαραίτητη η ενίσχυση του ΑΤ Αράχωβας με επτά (7) τουλάχιστον αστυνομικούς, λαμβανομένων υπόψη των υπάρχουσων αναγκών και της παρούσας αστυνομικής δύναμης στο εν λόγω ΑΤ, καθώς και των αναγκών που θα προκύψουν από την αναμενόμενη αύξηση των επισκεπτών, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού αλλά και για να μην υπάρξουν κυκλοφοριακά κ.α. προβλήματα εντός της Αράχωβας.
Με βάση τα ανωτέρω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να ενισχυθεί το ΑΤ Αράχωβας με αποσπασμένους αστυνομικούς κατά την χειμερινή περίοδο 2014-2015;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιάννης Σταθάς