Τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014 συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητα Ζωή

Κοινοποίηση στα Social Media

Με την παρούσα σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα πραγματοποιηθεί την 13η Οκτωβρίου 2014 , ημέρα Δευτέρα ώρα 13.00 στο Δημοτικό Κατάστημα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Τροποποίηση της με αριθμό 23/2014 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «Καθορισμός τόπου , χρόνου και τρόπου εκτέλεσης της Εμποροπανήγυρης και συγκρότηση Επιτροπής για το έτος 2014» , ως προς το άρθρο 11 αυτής.
2. Eισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση κανονισμού λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς.
3. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Λιβαδειάς , σε συμμόρφωση προς την υπ΄αριθ. 57/2008 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ & ΚΡΙΝΑΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ στο ΟΤ 30Α του σχεδίου πόλεως Λιβαδειάς.
4. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Λιβαδειάς , σε συμμόρφωση προς την υπ΄αριθ. 32/2012 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας ΑΣΠΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ στο ΟΤ 565 στην πιν. 4Ν του σχεδίου πόλεως Λιβαδειάς.
5. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της εταιρείας «ΠΕΤΡΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Ο.Ε. » περί χορήγησης χώρου άδειας στάθμευσης έμπροσθεν του καταστήματος επί της οδού Καραγιαννοπούλου 42.
6. Λήψη απόφασης επί αιτήματος κ. Καράντζαλη Χρήστου περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης ΑΜΕΑ για χρήση του εργαστηρίου φυσικοθεραπείας επί της οδού επί της οδού Καραγιαννοπούλου 29.
7. Λήψη απόφασης επί αιτήματος των ΕΛΤΑ περί χορήγησης χώρου άδειας στάθμευσης επί της οδού Δημάρχου Γιάννη Περγαντά 15.
8. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του κ. Χόντα Παναγιώτη περί χορήγησης άδειας τοποθέτησης κολωνακίων επί του πεζοδρομίου στην οδό Ανδρεαδάκη 15.
9. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της κ. Πολυτάρχου Μαρίας για χορήγηση άδειας στάσης οχημάτων έμπροσθεν του παιδότοπου επί της οδού Στρ. Κακοσαίου.
10. Eξέταση της αριθ. 12/2014 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Κυριακίου περί δημιουργίας παιδικής χαράς στην πλατεία ¨Αγίου Νικολάου΄΄ Δ.Ε. Κυριακίου.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ