Σεμινάριο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη από το Πάντειο Πανεπιστήμιο στο Στείρι

Κοινοποίηση στα Social Media

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο επιστημονικό εκπαιδευτικό σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί από 23 Οκτωβρίου έως και 26 Οκτωβρίου 2014 στο Στείρι Βοιωτίας υπό τον τίτλο «Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δικαιώματα του Ανθρώπου: ΟΗΕ – 70 χρόνια στην Υπηρεσία της Ανθρωπότητας».

Το σεμινάριο τελεί υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης (ΕΚεΠΕΚ) & του Ευρωπαϊκού Κέντρου Έρευνας και Κατάρτισης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ανθρωπιστικής Δράσης (ΕΚΕΚΔΑΑΔ) του Παντείου Πανεπιστημίου.

Το Πρόγραμμα έχει ως κύριο σκοπό την κατάρτιση 21 προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψηφίων διδακτόρων και ερευνητών στο αντικείμενο της διεθνούς πολιτικής με ιδιαίτερη έμφαση στη σχέση της Αειφορίας και των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Επιπλέον γίνονται δεκτοί λειτουργοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα απασχολούμενοι στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδάς, ιδίοις εξόδοις. Το Πρόγραμμα διαρκεί τέσσερις ημέρες, από 23 Οκτωβρίου έως και 26 Οκτωβρίου 2014 και θα λάβει χώρα στο Στείρι της Βοιωτίας.

Το Πρόγραμμα στηρίζεται στη διεπιστημονική προσέγγιση και στη διερεύνηση της διεθνούς πολιτικής στα ζητήματα διασύνδεσης περιβάλλοντος, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ζητημάτων κοινωνικής ισότητας και πολιτιστικής κληρονομιάς με έμφαση στον κεντρικό ρόλο του ΟΗΕ σε διακηρυκτικό και συντονιστικό επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος θα αναλυθούν ζητήματα νομικής και πολιτικής φύσεως, από ερευνητές του ΕΚεΠΕΚ και του ΕΚΕΚΔΑΑΔ, αλλά και ερευνητές και στελέχη συνεργαζομένων φορέων. Το Πρόγραμμα εμπεριέχει το θεωρητικό σκέλος σε συνδυασμό με την εμπειρική μελέτη συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων σχετικών με τις σύγχρονες πρακτικές εφαρμογές.

Σε επίπεδο κατάρτισης, στόχος είναι ο συνδυασμός θεωρητικής και πρακτικής εξειδίκευσης. Σε επίπεδο ενημέρωσης/ πληροφόρησης, έχει προβλεφθεί η διεξαγωγή εκπαιδευτικών επισκέψεων σε περιοχές φυσικού κάλλους και Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO (Αρχαιολογικός Χώρος Δελφών και Μονή Οσίου Λουκά). Επιπλέον το πρόγραμμα συμπληρώνεται με τη συμμετοχή σε Επιστημονική Ημερίδα με θεματολογία που παραπέμπει στο μαρτυρικό Δίστομο.

Το Πρόγραμμα αποτελεί επίσημη συμβολή του Παντείου Πανεπιστημίου στις επετειακές εκδηλώσεις για τα 70 χρόνια του ΟΗΕ, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας United Nations Academic Impact.

Προβλέπεται ελάχιστη συμβολική συνδρομή των συμμετεχόντων (100 ευρώ), η οποία αφορά στην κάλυψη εξόδων μετάβασης τους (από και προς την Αθήνα καθώς και εσωτερικές μετακινήσεις) και φιλοξενίας τους (διαμονή & διατροφή). Με την περάτωση του Προγράμματος χορηγείται επίσημοΠιστοποιητικό Παρακολούθησης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Στους Διδάσκοντες περιλαμβάνονται Μέλη Δ.Ε.Π. Ελληνικών Α.Ε.Ι., καθώς και ερευνητές των δύο Κέντρων, εμπειρογνώμονες και υψηλόβαθμα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης αλλά και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και εκπροσώπων Μ.Μ.Ε.

Η επιλογή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί από την Επιστημονική Επιτροπή του Προγράμματος. Ο φάκελος δικαιολογητικών θα πρέπει να περιλαμβάνει: α) Αίτηση Συμμετοχής- Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 400 λέξεων (βλ. σελ. 3), β) αντίγραφο πτυχίου ή σχετικών πιστοποιητικών σπουδών, γ) αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσεως μίας ξένης γλώσσας (αγγλικά ή γαλλικά), δ) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 29η Σεπτεμβρίου με 10η Οκτωβρίου 2014. Η υποβολήγίνεται μόνον ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ekepek@panteion.gr (Αίτηση Συμμετοχής-Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Βιογραφικό σε αρχείο .doc ή .pdf και τα υπόλοιπα σε αρχείο .jpg).

Πληροφορίες καθημερινώς (κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων) από τις 12:00 έως τις 15:00, στο τηλέφωνο 210 9201832, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ekepekHYPERLINK «mailto:ekepek@panteion.gr»@HYPERLINK «mailto:ekepek@panteion.gr»panteionHYPERLINK «mailto:ekepek@panteion.gr».HYPERLINK «mailto:ekepek@panteion.gr»gr και στις ιστοσελίδεςwwwHYPERLINK «http://www.ekepek.gr/».HYPERLINK «http://www.ekepek.gr/»ekepekHYPERLINK «http://www.ekepek.gr/».HYPERLINK «http://www.ekepek.gr/»gr και http://www.ekekdaad.org .

 

Ο Διευθυντής Σπουδών του Προγράμματος

Καθηγητής Γρηγόρης Ι. Τσάλτας

Διευθυντής ΕΚεΠΕΚstiri