Ερώτηση για τον Ασωπό από Γ. Σταθά, Α. Αλεξόπουλο και Χ. Καφαντάρη

Κοινοποίηση στα Social Media

Ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Σταθάς, Απόστολος Αλεξόπουλος και Χαρά Καφαντάρη με θέμα « Χρηματοδότηση έργων 37 εκ.€ για περιβαλλοντική αποκατάσταση της περιοχής του  Ασωπού, συνεχιζόμενης της ρύπανσης, χωρίς να έχουν βρεθεί ακόμη οι ρυπαντές:

Στις 30 Ιουλίου 2014 ο Υπουργός ΠΕΚΑ εξήγγειλε την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Τανάγρας και της ΕΥΔΑΠ για το έργο «Ολοκληρωμένη  Διαχείριση Υδάτινων Συστημάτων της Περιοχής Ασωπού». Όμως, η επιτυχής έκβαση της προσπάθειας της περιβαλλοντικής αποκατάστασης της περιοχής του Ασωπού προϋποθέτει τον εντοπισμό του ρυπαντή ή των ρυπαντών της περιοχής του Ασωπού, κάτι που δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει.  Δηλαδή,  χρηματοδοτείται ένα έργο για την περιβαλλοντική αποκατάσταση του ποταμού Ασωπού, χωρίς να έχει εντοπισθεί ο ή οι ρυπαντές και να έχει σταματήσει η ρύπανση, στον χώρο όπου επιχειρείται αποκατάσταση.

Επιπλέον, μολονότι έχουν δεσμευθεί για την λειτουργία Γραφείου Περιβάλλοντος Οινοφύτων και την στελέχωσή του με Επιθεωρητές Περιβάλλοντος καθώς και παρά το γεγονός ότι για την λειτουργία του Γραφείου έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο, έπειτα από απόφαση του ΔΣ, κτίριο αλλά και εξοπλισμός, παρατηρούνται αδικαιολόγητες κωλυσιεργίες.

Στην με Αριθμ. Πρωτ. 140025/38607/2014 της 23ης Ιουλίου 2014 έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του «Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (GR07)», στην ευρύτερη περιοχή του Ασωπού ποταμού υπάρχουν εγκατεστημένες 378 βιομηχανικές μονάδες.

Στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι πολλές βιομηχανικές μονάδες λειτουργούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να ανανεώνουν τους περιβαλλοντικούς όρους, δεν διαθέτουν τις προβλεπόμενες άδειες, ούτε εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων. Σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι ο εγκαταστάσεις δεν διέθεταν την προβλεπόμενη άδεια διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων ή δεν συμμορφώνονταν με τους όρους της εγκεκριμένης μελέτης επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων. Επιπρόσθετα, εντοπίστηκαν χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων. Συνεπώς, αναδεικνύεται η άμεση συσχέτιση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης της περιοχής του Ασωπού με τη μη ορθή διαχείριση των επικίνδυνων στερεών και υγρών αποβλήτων πέραν των βιομηχανικών υγρών αποβλήτων.

Ήδη από τον Ιανουάριο του 2013 έχει εκδοθεί –έπειτα από προσφυγή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων- η σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι το ελληνικό κράτος έχει αποτύχει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να εφαρμοσθούν οι υφιστάμενοι κανονισμοί και τα προγράμματα για την αντιμετώπιση της ρύπανσης του ποταμού Ασωπού και να απαλειφθούν, όσο το δυνατόν πιο σύντομα, οι λόγοι κακής υγείας που συνδέονται με τη ρύπανση αυτή.

Στα συμπεράσματα η έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη καταλήγει:

  • Υπάρχει άναρχη χωροθέτηση των βιομηχανιών στην περιοχή, η οποία δυσχεραίνει ακόμη και την πρόσβαση των ελεγκτικών υπηρεσιών για τη διεξαγωγή των ελέγχων.
  • Δεν υπάρχει σαφής εικόνα, ως προς τον αριθμό των βιομηχανιών, το είδος της παραγωγικής τους δραστηριότητας, την ποιότητα και ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων και την διάθεσή τους.
  • Αρκετές από τις μονάδες δεν έχουν αδειοδοτηθεί, ενώ σημαντικός αριθμός μονάδων που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή δεν ελέγχεται ως προς την υπαγωγής τους στην ΚΥΑ του Ασωπού καθώς, κατά δήλωσή τους, δεν διαθέτουν υγρά απόβλητα στο ποτάμι.
  • Οι έλεγχοι δείχνουν ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.
  • Παραβιάζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν στη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων.
  • Διαπιστώθηκε παρουσία πολύ υψηλών συγκεντρώσεων εξασθενούς χρωμίου Cr(VI)στο υπόγειο νερό της άμεσης περιοχής το οποίο συνδέεται είτε με θαμμένα στερεά απόβλητα με υψηλή περιεκτικότητα σε εξασθενές χρώμιο ή/και με ανεξέλεγκτη διάθεση υγρών αποβλήτων.
  • Ένα σημαντικό μέρος του προβλήματος της ρύπανσης του Ασωπού ποταμού οφείλεται στην ανεξέλεγκτη απόρριψη επικίνδυνων υγρών και στερεών αποβλήτων ή/και παράνομη αποθήκευση αυτών για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Επίσης, η ανεξέλεγκτη απόθεση δοχείων-βαρελιών με άγνωστο, ενδεχομένως επικίνδυνο, περιεχόμενο, δεν είναι μεμονωμένη, αλλά δυστυχώς συστηματική.
  • Δεν επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις (διοικητικά πρόστιμα, σφράγιση) στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Για την περιβαλλοντική ευθύνη-αποκατάσταση στην ίδια έκθεση ο Συνήγορος του Πολίτη σημειώνει ότι «Η Αρχή έχει επισημάνει την ανάγκη εφαρμογής της νομοθεσίας για την περιβαλλοντική ευθύνη, κατά τις διατάξεις του ΠΔ 148/2009 με το οποίο ενσωματώθηκε η Οδηγία 2004/35ΕΚ, σύμφωνα με την οποία ο ρυπαίνων υποχρεούται να πληρώσει το κόστος της αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημίας.»

Με βάση τα ανωτέρω,

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

-Με πιο σκεπτικό χρηματοδοτούνται έργα με 37 εκ. €, για την περιβαλλοντική αποκατάσταση της  περιοχής του Ασωπού την στιγμή που η  ρύπανση συνεχίζεται;

-Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να λειτουργήσει και να στελεχωθεί με Επιθεωρητές Περιβάλλοντος το Γραφείο Περιβάλλοντος Οινοφύτων, όπως έχει δεσμευτεί το Υπουργείο;

 

Επίσης ζητείται να καταθέσει ο κ.  Υπουργός:

-Όλα τα στοιχεία που υπάρχουν από μετρήσεις για κάθε επιχείρηση ξεχωριστά που δραστηριοποιείται στη λεκάνη του Ασωπού.

-Τον κατάλογο των επιχειρήσεων που δεν εφαρμόζουν τη Νομοθεσία που προβλέπεται για την μη ρύπανση του Ασωπού με βάση τους ελέγχους που έχουν γίνει τόσο από την Π.Ε. Βοιωτίας, όσο και από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου.