Χωρίς άδεια λειτουργίας οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού Θηβών – Αλιάρτου – Νοσοκομείου Θηβών

Κοινοποίηση στα Social Media

Ερώτηση προς τον  Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Χωρίς άδεια λειτουργίας οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού Θηβών – Αλιάρτου – Νοσοκομείου Θηβών, ενώ  λειτουργούν εδώ και αρκετά χρόνια», κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Σταθάς και Χαρά Καφαντάρη:

Είναι γνωστό ότι εδώ και αρκετά χρόνια στις περιοχές Θηβών και Αλιάρτου βρίσκονται σε λειτουργία αρκετές δραστηριότητες, όπως:

  • Η μονάδα επεξεργασίας αστικών λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός) του Δήμου Θηβαίων, ο οποίος ενώ διαθέτει περιβαλλοντική αδειοδότηση δεν του δίνεται άδεια λειτουργίας για επιφανειακή διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων.
  • Η μονάδα επεξεργασίας αστικών λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός) του Δήμου Αλιάρτου, ο οποίος ενώ διαθέτει περιβαλλοντική αδειοδότηση δεν του δίνεται άδεια λειτουργίας για επιφανειακή διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων (9.800μ).
  • Η μονάδα επεξεργασίας αστικών λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός) του νοσοκομείου Θηβών, ο οποίος ενώ διαθέτει περιβαλλοντική αδειοδότηση δεν του δίνεται άδεια λειτουργίας για επιφανειακή διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων (να σημειωθεί ότι προβλέπεται τα προεπεξεργασμένα λύματα του νοσοκομείου να οδηγούνται στη μονάδα του βιολογικού καθαρισμού της Θήβας).
  • Τα Σφαγεία Θηβών, τα οποία εμμέσως συνδέονται με προαναφερθείσα μονάδα, και για τα οποία απωλέσθηκε και χρηματοδότηση 2.000.000 €.

Όπως γίνεται κατανοητό οι μονάδες αυτές δεν πληρούν κάποια από τα κριτήρια για να λάβουν άδεια λειτουργίας και μάλλον δεν πληρούν τα κριτήρια για την επιφανειακή διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων τους.

Επίσης, όλα τα προαναφερόμενα έργα βρίσκονται σε απόσταση από 5100 μ. έως 9800 μ. από την ανώτερη στάθμη της Υλίκης και περισσότερο εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις της προαναφερθείσας υγειονομικής διάταξης.

Σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη με αριθ. Α5/2280/1983 (ΦΕΚ Β’ 720) «Προστασία των νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής Πρωτευούσης από ρυπάνσεις και μολύνσεις» και όπως αυτή τροποποιήθηκε, απαγορεύεται σε ακτίνα 10 χλμ. από τα όρια της ανώτατης στάθμης της λίμνης Υλίκης οποιαδήποτε δραστηριότητα προκειμένου να προστατευτεί από τη ρύπανση και μόλυνση το νερό της λίμνης, η οποία κατά το παρελθόν υδροδοτούσε την πρωτεύουσα και σήμερα αποτελεί εφεδρικό ταμιευτήρα υδροδότησης της πόλης των Αθηνών.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. υπουργός:

  • Όλα αυτά τα χρόνια που λειτουργούν οι παραπάνω μονάδες υπάρχουν τακτικές σχετικές μετρήσεις παρακολούθησης της ποιότητας του νερού τόσο της λίμνης Υλίκης όσο και των περιβαλλόντων υδροφορέων των μονάδων αυτών;
  • Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προχωρήσει το υπουργείο ώστε να δοθεί λύση και να γίνουν βελτιώσεις εκεί που χρειάζεται στις παραπάνω μονάδες ώστε να λειτουργήσουν σωστά -εάν υπάρχει πρόβλημα με την μέχρι σήμερα λειτουργία τους- αλλά και να προστατευτεί η ποιότητα των υδάτων της λίμνης Υλίκης ως εφεδρικού ταμιευτήρα ύδρευσης της Αθήνας και των περιβαλλόντων αυτής υδροφορέων; 

Επίσης ζητείται να καταθέσει ο κ.  Υπουργός:

Οι αντίστοιχες μετρήσεις και αναλύσεις υδάτων που αφορούν στο παραπάνω θέμα για τα τελευταία τρία (3) χρόνια.