Αστική συγκοινωνία στην Αλίαρτο

Κοινοποίηση στα Social Media

Αρχίζει από την Τρίτη 7-10-2014,πιλοτικά έως 31-12-2014 η λειτουργία της ενδοδημοτικής Αστικής Συγκοινωνίας στο Δήμο Αλιάρτου-Θεσπιέων. Η Δημοτική Αρχή εισήγαγε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην Οικονομική Επιτροπή, που αποφάσισαν ομόφωνα ,αφού  έλαβαν  υπόψη της τα παρακάτω

  1. Την Ανάγκη για συγκοινωνιακή σύνδεση των Δημοτικών Διαμερισμάτων, για την εξυπηρέτηση των δημοτών στις υπηρεσίες (Δήμος, ΚΕΠ, Κ.Υ, Τράπεζες κτλ)
  2. Την Υποχρέωση του Δήμου να εξασφαλίσει δυνατότητα πρόσβασης στους δημότες του, εντός των ορίων του.
  3. Το Δικαίωμα των δημοτών να έχουν παροχές που τους διευκολύνουν την καθημερινότητα, με χαμηλό κόστος.

Το έργο θα εκτελεστεί από το ΚΤΕΛ ΘΗΒΑΣ το οποίο έδωσε οικονομικότερη  προσφορά ανά/km,μετά την υπ’αριθμ.πρωτ.10005/23-9-2014 πρόσκληση ενδιαφέροντος που απεύθυνε ο Δήμος και αρχικά θα αφορά τα υφιστάμενα δρομολόγια, που μέχρι την Παρασκευή 3-10-2014 θα εκτελεί το Δημοτικό λεωφορείο, δηλ Τρίτη-Παρασκευή στη Δ.Ε Θεσπιών και Τετάρτη-Παρασκευή στη Δ.Ε. Αλιάρτου.

Η  αστική ενδοδημοτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ κρίθηκε αναγκαία γιατί το Δημοτικό Λεωφορείο που μέχρι τώρα εκτελούσε αντίστοιχο έργο δεν μπορεί να ανταποκριθεί, ούτε στο αυξημένο επιβατικό κοινό, ούτε στην ποιότητα της μετακίνησης που δικαιούται ο δημότης.

Σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, το κόστος που θα επιβαρύνει τον επιβάτη διαμορφώνεται ως εξής:

  • ένα (1) Ευρώ ανά διαδρομή από κάθε τοπική κοινότητα προς την  έδρα και αντίστροφα.
  • Πενήντα λεπτά (50 λεπτά) εντός των τοπικών-Δημοτικών κοινοτήτων και από μία  τοπική κοινότητα σε άλλη, στα όρια  των δημοτικών ενοτήτων.
  • Πενήντα λεπτά (50 λεπτά),για όσους σύμφωνα με το νόμο δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο στα υπόλοιπα συγκοινωνιακά μέσα και διαθέτουν την απαραίτητη κάρτα (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, ΑΜΕΑ, φοιτητές, κτλ),για διαδρομή από τοπική κοινότητα προς την έδρα και δωρεάν εντός τοπικών ή δημοτικών κοινοτήτων
  • Παιδιά κάτω των 12 ετών δεν πληρώνουν εισιτήριο.