Το Taxis ζητά… περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ από τους αγρότες για ρύθμιση χρεών

Κοινοποίηση στα Social Media

Μπλόκο σε πλήθος αγροτών που επιχειρούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους ηλεκτρονικά βάζει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων καθώς θέτει ως προϋπόθεση την υποβολή εκ μέρους των παραγωγών περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ για τα τρίμηνα από 1/1//2014 και μετά. Μια υποχρέωση η οποία, όμως, έχει… καταργηθεί.

Πιο συγκεκριμένα, όσοι αγρότες επιχειρούν να κάνουν ηλεκτρονική ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους και επιχειρούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση, όπως προβλέπει ο Ν. 4152/2013, βλέπουν μπροστά τους μήνυμα το οποίο τους ενημερώνει ότι  ηλεκτρονικά μέσω τις ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων προκειμένου να προχωρήσουν στην υποβολή της αίτησης θα πρέπει να υποβληθούν περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. για τα τρίμηνα από 1/1/2014 και μετά.

Ωστόσο, με τις νέες φορολογικές διατάξεις και, πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Ν. 4281/2014 έχει καταργηθεί για διαχειριστικές περιόδους που λήγουν μετά την 1 Ιανουαρίου 2014 η υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. Οι αγρότες φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων οφείλουν να υποβάλουν δήλωση ΦΠΑ για κάθε φορολογική περίοδο, δηλαδή για κάθε ημερολογιακό έτος.

Προφανώς πρόκειται για λάθος της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων το οποίο, όμως, όσο δε διορθώνεται, στερεί από τους αγρότες τη δυνατότητα να ρυθμίσουν ηλεκτρονικά τις οφειλές τους αναγκάζοντάς τους να απευθυνθούν στα τμήματα Φ.Π.Α., Δικαστικό και Εσόδων.

από http://www.agronews.gr/