Το πρώτο ομαδικό ασφαλιστήριο για ιατροφαρμακευτική ασφάλιση των μελών του Επιμελητηρίου Βοιωτίας

Κοινοποίηση στα Social Media

Η συνεργασία του Επιμελητηρίου Βοιωτίας με την ΑΧΑ Ασφαλιστική, έλαβε πραγματικές διαστάσεις, καθώς το πρώτο ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι γεγονός, ήδη, από την 1η Σεπτεμβρίου.

Σημειώνουμε, ότι, μέσα από τη συμμετοχή στο ομαδικό συμβόλαιο ασφάλισης, τα μέλη του Επιμελητηρίου Βοιωτίας και οι οικογένειές τους θα έχουν δυνατότητες για:

  • Ασφάλιση Ζωής
  • Ασφάλιση Ατυχημάτων
  • Παροχές Νοσοκομειακής Περίθαλψης
  • Παροχές Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης
  • Παροχή Νοσοκομειακού Επιδόματος
  • Παροχή Ιατροφαρμακευτικών Εξόδων

Στόχος μας  είναι να δώσουμε στα Μέλη μας, ιδιαίτερα στα ανασφάλιστα, την ευκαιρία πρόσβασης σε μία ικανοποιητική ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, σε ένα χαμηλό ετήσιο κόστος, εξασφαλίζοντας αντιστοίχως τις καλύτερες δυνατές παρεχόμενες υπηρεσίες.

 

Η συμμετοχή στην ασφάλιση θα αποτελεί ελεύθερη επιλογή των μελών του Επιμελητηρίου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο της ΑΧΑ Ασφαλιστικής, Κωνσταντίνος Καραΐσκος και συνεργάτες, στην Λιβαδειά, οδό Μπουφίδου 35, τηλέφωνο 22610 81810.