Η κατάργηση του ΑΠΟΔΗΛ στο Δ. Σ Λεβαδέων την Τετάρτη

Κοινοποίηση στα Social Media

Η κατάργηση του Αθλητικού Πολιτιστικού Οργανισμού του Δ. Λεβαδέων (Α.Π.Ο.ΔΗ.Λ.) και η άσκηση των αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, είναι το πρώτο θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου, που συνεδριάζει την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα .

Ο ΑΠΟΔΗΛ και ειδικότερα ο πρόεδρος του Γιώργος Καραμάνης, έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με την ΠΑΕ Λεβαδειακός, για τη χρήση του δημοτικού σταδίου. Με την απόφαση για κατάργηση του, η δήμαρχος Γιώτα Πούλου, παίρνει παίρνω της την ευθύνη των περαιτέρω χειρισμών, σε μια κρίσιμη περίοδο, καθώς μόλις την περασμένη Παρασκευή οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσουν στη σύναψη συμφωνητικού που θα αφορά την αθλητική περίοδο 2014-15.

Τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Δ.Σ είναι:

2.Συγκρότηση Επιτροπής Αθλητισμού.

3. Συγκρότηση Επιτροπής Πολιτισμού.

4.Καθορισμός τόπου, χρόνου και τρόπου τέλεσης της Εμποροπανήγυρης και συγκρότηση Επιτροπής για το έτος 2014.

5.Καθορισμός τέλους χρήσης χώρου Εμποροπανήγυρης για το έτος 2014.

6.Ορισμός μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικών Επιτροπών – Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λεβαδέων.

7.Ορισμός μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικών Επιτροπών – Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λεβαδέων.

8.Σύσταση Επιτροπής για την παροχή γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία.

9.Εγκριση της υπ΄αριθμ. 257/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης».

10.Τροποποίηση της αρ.96/2012 απόφασης του Δ.Σ. «Ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου» και ορισμός των νέων μελών της Επιτροπής Διαχείρισης.

11.Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 79/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου από συμπληρωματικές αποφάσεις των Δημοτικών και των Τοπικών Κοινοτήτων που αφορούν τον τρόπο διάθεσης των βοσκήσιμων εκτάσεων και τη βεβαίωση δικαιωμάτων περιόδου 2014, μετά από καθυστερημένες υπεύθυνες δηλώσεις κτηνοτρόφων.

12.Περί εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Προσηλίου Δήμου Λεβαδέων, στη θέση Λιβάδι.

13.Αποκομιδή απορριμμάτων στις Δημοτικές και Τοπικές Ενότητες Χαιρώνειας και Δαύλειας.

14.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για την εκτέλεση του έργου: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ».

15.Υποβολή αιτήματος παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΡΙΧΙΝΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ».

από http://www.siriosfm.gr/