Την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου και πάλι συνεδρίαση του ΔΣ Λεβαδέων

Κοινοποίηση στα Social Media

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 1η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1.Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. Αθλητικός Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Λεβαδέων (Α.Π.Ο.ΔΗ.Λ.) και άσκηση των αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

2.Συγκρότηση Επιτροπής Αθλητισμού.

3. Συγκρότηση Επιτροπής Πολιτισμού.

4.Καθορισμός τόπου, χρόνου και τρόπου τέλεσης της Εμποροπανήγυρης και συγκρότηση Επιτροπής για το έτος 2014.

5.Καθορισμός τέλους χρήσης χώρου Εμποροπανήγυρης για το έτος 2014.

6.Ορισμός μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικών Επιτροπών – Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λεβαδέων.

7.Ορισμός μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικών Επιτροπών – Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λεβαδέων.

8.Σύσταση Επιτροπής για την παροχή γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία.

9.Εγκριση της υπ΄αριθμ. 257/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης».

10.Τροποποίηση της αρ.96/2012 απόφασης του Δ.Σ. «Ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου» και ορισμός των νέων μελών της Επιτροπής Διαχείρισης.

11.Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 79/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου από συμπληρωματικές αποφάσεις των Δημοτικών και των Τοπικών Κοινοτήτων που αφορούν τον τρόπο διάθεσης των βοσκήσιμων εκτάσεων και τη βεβαίωση δικαιωμάτων περιόδου 2014, μετά από καθυστερημένες υπεύθυνες δηλώσεις κτηνοτρόφων.

12.Περί εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Προσηλίου Δήμου Λεβαδέων, στη θέση Λιβάδι.

13.Αποκομιδή απορριμμάτων στις Δημοτικές και Τοπικές Ενότητες Χαιρώνειας και Δαύλειας.

14.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για την εκτέλεση του έργου: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ».

15.Υποβολή αιτήματος παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΡΙΧΙΝΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γεωργαντά Ελισάβετ