Υπογραφή Σύμβασης Δικτύων Ακαθάρτων Μαυρομματίου,Λεονταρίου-Θεσπιών

Κοινοποίηση στα Social Media

Υπογράφηκε σήμερα 25-9-2014 μεταξύ του Δημάρχου Αλιάρτου-Θεσπιέων Ντασιώτη Γεωργίου, ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου και του Μπεκρή Σπύρου ως νόμιμου εκπροσώπου της Κ/Ξίας ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ – ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, η σύμβαση για την κατασκευή του έργου «ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ» συνολικής αξίας 3.860.176,99 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).
Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 και θα λύσει σημαντικά προβλήματα στους προαναφερόμενους οικισμούς τους οποίους θα αναβαθμίσει περιβαλλοντικά.
Η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη και την Ε.Σ.Υ.