Ι. Σταθάς: Απαράδεκτη η συνεχιζόμενη υποστελέχωση του ΙΚΑ Θήβας

Κοινοποίηση στα Social Media

Απαράδεκτη παραμένει η κατάσταση στο ΙΚΑ Θήβας λόγω της τεράστιας έλλειψης προσωπικού, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα το συγκεκριμένο υποκατάστημα να αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες των ωφελουμένων και στην σωστή εξυπηρέτησή τους, παρά τις ηρωικές προσπάθειες του εναπομείναντος προσωπικού. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των υπαλλήλων ανέρχεται σε μόλις 14 άτομα προσωπικό, εκ των οποίων τα 2 υπηρετούν στο Κέντρο Αναπηρίας, ενώ 2 ακόμη άτομα είναι προσωπικό Ασφαλείας, γεγονός που αυτόματα συνεπάγεται τη μη αξιοπρεπή λειτουργία του υποκαταστήματος της Θήβας το οποίο εξυπηρετεί, εκτός από την περιοχή της Θήβας, έναν μεγάλο αριθμό χωριών, με πολλαπλάσιους συνταξιούχους.
Ειδικότερα:
•    Στο Τμήμα Εσόδων παρά το γεγονός ότι τυπικά υπηρετούν δύο υπάλληλοι, στην ουσία το εν λόγω Τμήμα στελεχώνεται από έναν μόνο υπάλληλο, καθώς ο δεύτερος, εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού, αναγκάζεται να παρίσταται στα Δικαστήρια για υποθέσεις του Υποκαταστήματος. Συνέπεια των προαναφερθέντων είναι να μην γίνεται επαρκής έλεγχος στις επιχειρήσεις, καθώς με  άτομα και χωρίς την ύπαρξη υπηρεσιακού αυτοκινήτου, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος έλεγχος σε μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές ζώνες της χώρας, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη εισφοροδιαφυγή των επιχειρήσεων.
•    Στο Τμήμα Συντάξεων δεν υπάρχει παρά μόνο ένας υπάλληλος, ο οποίος αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες του Τμήματος, καθώς ασκεί παράλληλα και χρέη υπαλλήλου Μητρώου, με αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στην πληρωμή των συντάξεων.
Σημειώνεται δε, ότι η Διοίκηση είχε δεσμευθεί ότι θα στελέχωνε το Υποκατάστημα με προσωπικό, ωστόσο, ουδεμία ενέργεια έχει κάνει προς την κατεύθυνση αυτή.
Με βάση τα ανωτέρω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να στελεχωθεί άμεσα με προσωπικό το υποκατάστημα ΙΚΑ Θήβας;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιάννης Σταθάς