Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δ.Σ. Λεβαδέων

Κοινοποίηση στα Social Media

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 6:30 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Λεβαδέων

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1.Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 116/2-6-2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων.

2.Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

3.Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Λεβαδέων  στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού  Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ( Φο.Δ.Σ.Α ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

4.Ορισμός εκπροσώπου και του αναπληρωτή αυτού στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε

5.Εκλογή αντιπροσώπων των Δήμων – Μελών στο Δ.Σ. του Σ.Π.Ο.Α.Κ.

6.Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της  Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων  (ΚΕΔΗΛ).

7.Ορισμός δύο (2) δημοτικών συμβούλων ως μέλη  στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας.

8.Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έτους  2014.

9.Ορισμός Προέδρου και μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Λεβαδέων.

10.Αντικατάσταση μελών επιτροπών (μετά από κλήρωση) για το έτος 2014.

11.Κατανομή συνολικού ποσού 75.312,76€ (γ΄ δόση 2014 για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων της Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων & δαπανών θέρμανσης.

12.Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2015.

13.Λήψη απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά την: «Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκής αγοράς.

14.Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την: «Μεταβίβαση άδειας περιπτέρου».

15.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 70/22-08-2014 απόφασης του Δ.Σ. του Α.Π.Ο.ΔΗ.Λ. που αφορά την: «4η Τροποποίηση Προϋπολογισμού».