Σύσταση Περιφερειακής Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης και Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Κοινοποίηση στα Social Media

Εκλογή Εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση

της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας

 

Στη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 15ης Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η εκλογή των εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση

της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, καθώς επίσης και η σύσταση της επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης. Παράλληλα, συστήθηκε μία νέα Επιτροπή, η Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής, τις οποίες γεννά η δύσκολη οικονομική συγκυρία από την οποία διέρχεται η χώρα μας.

 

Εντοπίζοντας το μείζον ζήτημα της άμεσης αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών ζητημάτων, αλλά και την ιδιαίτερη έμφαση που πρέπει να δοθεί σε θέματα που σχετίζονται με την αναπτυξιακή πολιτική της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συστήθηκε η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης. Τα μέλη της είναι τα εξής:

 

Τακτικά Μέλη:

Αναστασίου Γεώργιος

Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος

Κοντζιάς Ιωάννης

Μίχος Κωνσταντίνος

Τσιτσάνης Λάμπρος

Βέττας Δημήτριος

Μελισσάρης Ιωάννης

Ευαγγέλου Παναγιώτης

 

Αναπληρωματικά μέλη

Αργύρης Δημήτριος

Καλατζή Κατερίνα

Κατσαγούνος Ευάγγελος

Κυρίτσης Δημήτριος

Ψυχογιός Γεώργιος

Θηβαίος Νικόλαος

Στουπής Νικόλαος

Γεωργούλης Αδαμάντιος

 

Επιπρόσθετα, η Περιφερειακή Αρχή θέσπισε μία νέα Επιτροπή, η οποία απαντώντας στις προκλήσεις των καιρών, έχει ως στόχο την προστασία των οικονομικά ασθενέστερων συμπολιτών μας, και παράλληλα συμβάλει στην απορρόφηση του εργατικού δυναμικού με την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων για τους ανέργους, την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης καθώς και την προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Είναι η Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα μέλη της οποίας είναι:

Τακτικά Μέλη

Αργύρης Δημήτριος

Καλατζή Κατερίνα

Κατσαγούνος Ευάγγελος

Παπαχριστοδούλου Σπύρος

Ψυχογιός Γεώργιος

Μιχελάκης Αθανάσιος

Τσολάκη Σοφία

Γεωργούλης Αδαμάντιος

Αναπληρωματικά μέλη

Αναστασίου Γεώργιος

Κάππος Ευστάθιος

Κοντζιάς Ιωάννης

Περγαντάς Ιωάννης

Φακίτσας Βασίλης

Ακριώτης Γεώργιος

Θηβαίος Νικόλαος

Ευαγγελίου Παναγιώτης

 

Οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας είναι:

 

Καλατζή Κατερίνα

Κυρίτσης Δημήτριος

Ταγκαλέγκας Ιωάννης

Χειμάρας Θεμιστοκλής

Αποστόλου Ευάγγελος

Στουπής Νικόλαος

Γιαννάκης Μιχαήλ