Προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης παραγωγών οπωροκηπευτικών

Κοινοποίηση στα Social Media

Από την Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας γίνεται γνωστό ότι, σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν(ΕΕ) 932/2014 της Επιτροπής θεσπίζονται προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης παραγωγών ορισμένων φρούτων και λαχανικών, εξαιτίας της απρόβλεπτης κρίσης που προκλήθηκε από την απαγόρευση της ρωσικής κυβέρνησης στις εισαγωγές ορισμένων οπωροκηπευτικών προϊόντων.
Από τα μέτρα αυτά μπορούν να επωφεληθούν Οργανώσεις Παραγωγών (ΟΠ) οπωροκηπευτικών ή/και παραγωγοί μη μέλη ΟΠ που καλλιεργούν και εμπορεύονται εκτός από τα ροδάκινα και νεκταρίνια και τα υπόλοιπα οπωροκηπευτικά όπως:
ντομάτες, καρότα, λάχανα, γλυκοπιπεριές, κουνουπίδια, μπρόκολα, αγγούρια, κολοκύθια, μανιτάρια, μήλα, αχλάδια, δαμάσκηνα, κόκκινα φρούτα, επιτραπέζια σταφύλια και ακτινίδια,
που προορίζονται για νωπή κατανάλωση, με σκοπό την ομαλοποίηση των γεωργικών αγορών.
Η στήριξη χορηγείται στα μέλη των οργανώσεων παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών που έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 154 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, καθώς και στους παραγωγούς που δεν είναι μέλη των οργανώσεων αυτών.
Τα ανώτατα ποσά στήριξης εξαρτώνται από το είδος της διάθεσης (δωρεάν διανομή κ.α) και αναφέρονται στο παράρτημα XI του Καν (ΕΕ) 543/2011 και της επιτροπής και στο παράρτημα I του Καν (ΕΕ) 932/2014. Η χρηματοδότηση από την Ε.Ε. καταβάλλεται στον παραγωγό από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων έχει εκδώσει την αριθμ 3715/110509/5-9-2014 Εγκύκλιο με λεπτομέρειες εφαρμογής των «προσωρινών μέτρων στήριξης των παραγωγών» η οποία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Υπουργείου Α.Α.Τ www.minagric.gr και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr αναζήτηση με (ΑΔΑ: 7Δ4ΧΒ-ΒΜ6).
Επίσης για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.