Ανακοίνωση για την έναρξη υποβολής αιτήσεων στα προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Λεβαδέων

Κοινοποίηση στα Social Media

Ο Δήμος Λεβαδέων σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, ξεκινά την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις εθνικής εμβέλειας μέσω του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν ξεκινά την Δευτέρα 15-09-2014 και λήγει στις 03-10-2014. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Κ.Δ.Β.Μ. θα υλοποιηθούν δωρεάν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, τα οποία μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι οι ενήλικοι κάτοικοι του Δήμου Λεβαδέων, κάθε εθνικής προέλευσης ηλικίας και μόρφωσης.

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων.

Ειδικότερα, στο Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Λεβαδέων μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
Οικονομία – Επιχειρηματικότητα
Ποιότητα Ζωής – Περιβάλλον
Νέες Τεχνολογίες
Γλώσσα και Επικοινωνία
Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις
Πολιτισμός και Τέχνη
Πρόγραμμα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτούνται:
– Η συμπλήρωση της σχετικής αίτησης (διατίθεται στο Κ.Δ.Β.Μ. και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.livadia.gr
-Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο:
-Τμήμα Παιδείας, Διά βίου Μάθησης και Πολιτισμού Δήμου Λεβαδέων (υπεύθυνη κ. Παπακωνσταντίνου Ιωάννα, τηλ. 2261 3 52201- 2, email:  kdvm903@gmail.com, facebook: Κ.Δ.Β.Μ Δήμου Λιβαδειάς.
– Αναλυτικά η ανακοίνωση με όλα τα διαθέσιμα προγράμματα ανά θεματικό πεδίο διατίθεται στην ιστοσελίδα του Δήμου www.livadia.gr