Παρέμβαση από την Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας Φ. Παπαθωμά για τον Οργανισμό Κωπαΐδας

Κοινοποίηση στα Social Media

Παράταση της προθεσμίας της μεταβίβασης του Οργανισμού Κωπαΐδας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ζητά με έγγραφό της προς τις ηγεσίες των υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας Φανή Παπαθωμά.

Όπως σημείωσε σε δηλώσεις της η κ. Παπαθωμά ζητά παράταση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014 διότι δεν έχουν προχωρήσει εγκαίρως και δεν έχουν ολοκληρωθεί στον προβλεπόμενο χρόνο οι ενέργειες που πρέπει να προηγηθούν ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση.

«Με το άρθρο 13 του Ν. 4250/2014 καταργείται ο Οργανισμός Κωπαΐδας (ΝΠΔΔ) και από 30/9/2014 οι σκοποί και κάθε αρμοδιότητά του μεταφέρονται και ασκούνται εφεξής από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Με  την παρ. 1β του ίδιου άρθρου το  Περιφερειακό Συμβούλιο θα έπρεπε με απόφασή του να ορίσει τον τρόπο άσκησης των μεταφερομένων αρμοδιοτήτων ως τις 31-8-2014», σημειώνει στο έγγραφό της η Αντιπεριφερειάρχης.

Και συμπληρώνει: «Με  την παρ. 2β του ίδιου άρθρου θα έπρεπε ως τις 26-4-2014 με απόφαση του Υπουργού  Εσωτερικών να συγκροτηθεί 3μελής επιτροπή, έργο της οποίας θα ήταν η καταγραφή των πάσης φύσεως απαιτήσεων και υποχρεώσεων του καταργηθέντος Οργανισμού Κωπαΐδας, καθώς επίσης η απογραφή των κινητών και ακίνητων περιουσιακών του στοιχείων και η σχετική έκθεση καταγραφής – απογραφής να υποβληθεί έως τις 31-07-2014 στο ΥΠΑΑΤ, για την έκδοση της προβλεπόμενης ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών».

Όπως λέει η Φ. Παπαθωμά «το Υπουργείο Εσωτερικών απέστειλε στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος το σχετικό έγγραφο   με την αριθμ. 29193 απόφασή του  για τη σύσταση της επιτροπής, μόλις στις 23-07-2014, η οποία σημειωτέον έφτασε στην Π. Ε. Βοιωτίας στις 31-7-2014  οπότε και συγκροτήθηκε η τριμελής επιτροπή».

Επισημαίνει παράλληλα ότι «το έργο της επιτροπής είναι τεράστιο και είναι αδύνατη η τήρηση των χρονικών προθεσμιών που θέτει ο νόμος 4250 και επειδή σε καμία περίπτωση η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος δεν προτίθεται να αναλάβει τις σχετικές αρμοδιότητες χωρίς την έκθεση απογραφής της αρμόδιας επιτροπής».

Καταλήγοντας ζητά την παράταση προθεσμίας μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων μέχρι την  31-12-2014, «για να καταστεί δυνατή  η ομαλή μετάβαση του αντικειμένου του καταργηθέντος Οργανισμού  στο νέο φορέα» ενώ με την ευκαιρία ζητά να τροποποιηθεί και «η σχετική διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 13 και να ορίσετε την προβλεπόμενη σε αυτή προθεσμία μέχρι την 30-11-2014».