Τα διαφυγόντα κέρδη της «ΛΑΡΚΟ ΑΕ»

Κοινοποίηση στα Social Media

Σχετικά με τα διαφυγόντα κέρδη της «ΛΑΡΚΟ ΑΕ» ύψους άνω των 500 εκ. ευρώ κατά την χρονική περίοδο 2004 – 2009 κατέθεσαν ερώτηση προς τον υπουργό Οικονομικών βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Βοιωτίας Γιάννης Σταθάς:

Η «ΛΑΡΚΟ ΑΕ» αποτελεί  την μεγαλύτερη εξαγωγική μονάδα της Ελλάδας όσον αφορά την εξόρυξη, εκμετάλλευση, αξιοποίηση, τήξη και διάθεση του νικελίου και προώθηση αυτού στην ελληνική και παγκόσμια αγορά και δραστηριοποιούμενη σε πέντε νομούς (Φθιώτιδα, Βοιωτία, Εύβοια, Καστοριά, Κοζάνη) απασχολεί συνολικά περισσότερα από 1.300 άτομα.

Η «ΛΑΡΚΟ ΑΕ» αποτελεί ταυτόχρονα έναν από τους μεγαλύτερους  παραγωγούς σιδηρονικελίου και έχει κατακτήσει σημαντική θέση  στην παγκόσμια αγορά. Συνεργάζεται δε με τους μεγαλύτερους παραγωγούς ανοξείδωτου χάλυβα με αποτέλεσμα να είναι σε θέση να έχει εξασφαλισμένες πωλήσεις σε σταθερούς πελάτες.

Η τιμή του νικελίου, η οποία είναι διαπραγματεύσιμη στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (L.M.E.), παρουσιάζει διακυμάνσεις σε συνάρτηση των προσδοκιών και των επενδυτικών σχεδίων των επενδυτών.

Η «ΛΑΡΚΟ ΑΕ» συνάπτει συμβόλαια με τους πελάτες στις αρχές κάθε έτους, η διάρκεια των οποίων κυμαίνεται από ένα έως πέντε έτη και στα οποία καθορίζεται επακριβώς η ποσότητα του εμπορεύματος και η ημερομηνία παράδοσής του. Η τιμή πώλησης καθορίζεται από τον μέσο όρο τιμής του νικελίου στο L.M.E. βάσει της τιμής του προηγούμενου μηνός παράδοσης των πωληθεισών ποσοτήτων, όπως πράττει καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργία της.

Ωστόσο, όπως προκύπτει από την καταγγελία που κατέθεσαν από κοινού και τα πέντε σωματεία των εργαζομένων της «ΛΑΡΚΟ ΑΕ» κατά παντός υπευθύνου για την κακοδιαχείριση της εταιρείας, βάσει της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταξύ του τότε Οικονομικού Διευθυντή κα του τότε Διευθυντή Πωλήσεων, ανώτατα στελέχη ζημίωσαν την εταιρεία δια της συμπεριφοράς τους και της πολιτικής πωλήσεων, τελώντας σε απόλυτη γνώση των ενεργειών τους και επίγνωση των επιζήμιων αποτελεσμάτων της, κατά το ποσό των 70 εκατομμυρίων ευρώ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην σχετική αλληλογραφία, το 2007 και αναφορικά με τις εμπορικές σχέσεις με την εταιρεία ΤΚΝ, ‘χάθηκε’ από άποψης τιμολόγησης η τιμή του Οκτωβρίου (L.M.E. $31.467) και του Νοεμβρίου (L.M.E $30.933), αφού η φόρτωση του Νοεμβρίου (που θα έπαιρνε τιμή Οκτώβρη) ακυρώθηκε, ενώ για  την φόρτωση του Δεκεμβρίου (που θα έπαιρνε τιμή Νοέμβρη) η εταιρεία δέχθηκε το αίτημα του πελάτη να πάρει την τιμή του Δεκέμβρη (L.M.E $26.265, δηλαδή $4.000 και $5.000 χαμηλότερα από τις τιμές Νοέμβρη και Οκτώβρη αντίστοιχα). Η συνολική επιβάρυνση στην χρήση του 2007, όπως προκύπτει από τα παραπάνω, ήταν $9,13 εκατομμύρια, ενώ το 2008, το τιμολόγιο του Ιανουαρίου πήρε τιμή Ιανουαρίου (το συμβόλαιο προβλέπει την τιμή του προηγούμενου μηνός, δηλ. Δεκέμβρη). Το ίδιο συνέβη για Φεβρουάριο και Μάρτιο, χωρίς ο πελάτης να έχει εκφράσει κάποια προτίμηση για την τιμή της φόρτωσης. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι η συνολική κερδοφορία της ΛΑΡΚΟ ποτέ δεν απειλήθηκε μια και τα κέρδη του 2007 εκτιμώνται σε 35-50 εκατ. Ευρώ. Η απώλεια εσόδων το 2007 και ως εκ τούτου η συνολική επίπτωση στην κερδοφορία της ΛΑΡΚΟ από την αναποτελεσματικότητα διαχείρισης πωλήσεων στην ΤΚΝ, ήταν $9,133 εκατ.

Συμπεριλαμβάνοντας και την επίπτωση από την αδυναμία επαναφοράς επιπλέον θέσεων Hedging (λόγω έλλειψης εφαρμογής του συμβολαίου πωλήσεων με ΤΚΝ) η απώλεια ανερχόταν στα $15,5 εκατ. (900τ*$΄9.500/τα μέση τιμή απώλειας μηνών Ιουνίου και Δεκεμβρίου). Όσον αφορά με τις εμπορικές σχέσεις της ΛΑΡΚΟ με τους υπόλοιπους πελάτες για τα πεπραγμένα του 2007, και την επίπτωση πωλήσεων στα έσοδα της ΛΑΡΚΟ, η συνολική κατάσταση είχε ως εξής:

 

Client Contractual Sales (tons) Contractual Sales ($) Actual Sales (Tons) Actual Sales ($) Actual contractual (Tons) Actual Conractua ($)
TK-AST (Italy) 1.400 52.400.000 1.217 [1] 46.561.959 -183 -5.838.041
ACERINOX 3.000 113.560.000 2.598 99.048.486 -402 -14.511.513
OUTOKUMPU 7.200 267.219.000 6.836 257.385.899 -364 -9.833.101
UGINE-ALZ 1.400 50.637.200 1.415 [2] 51.426.517 15 789.317
Total         -934 -29.393.338

 

 

Η συνολική επιβάρυνση λοιπόν το 2007 με βάση τα ανωτέρω ανερχόταν $29.393 εκατ. Συμπεριλαμβανομένης και της επίπτωσης από την αδυναμία επαναγοράς επιπλέον θέσεων Hedging (λόγω έλλειψης εφαρμογής του συμβολαίου πωλήσεων με τους υπόλοιπους πελάτες) ανήλθε στα $13.2 εκατ (934 *$14132/τα μέση τιμή απώλειας μηνών Ιουνίου και Δεκεμβρίου ισότοπα κατανεμημένη). Ως εκ τούτου το σύνολο των απωλειών (διαφυγόντων κερδών) από την διαχείριση πωλήσεων συμπεριλαμβανομένης και της ΤΚΝ ήταν περίπου $70 εκατ. ($27 + 29,3 + 23,2).»

 

Εν όψει των ανωτέρω, οι διοικούντες την «ΛΑΡΚΟ ΑΕ» κατά την χρονική περίοδο 2005-2009, οι συνεργάτες και οι παντός είδους συμμέτοχοι αυτών, εκ προθέσεως και κατά κατάχρηση κάθε διαχειριστικής εξουσίας και εξουσίας που τους ανετέθη  εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, της «Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος ΑΕ» και της «Δημόσιας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού ΑΕ», συνήψαν καταφανώς  επιζήμιες και καταστροφικές για την περιουσία, το μέλλον και την φήμη της εταιρείας, συμβάσεις. Προκάλεσαν έτσι εν γνώσει τους – καθώς είχαν τη δυνατότητα στα πλαίσια των καθηκόντων και δεσμευτικών για την εταιρεία αρμοδιοτήτων τους, και διέθεταν τις γνώσεις και την εμπειρία να προβλέψουν την ανοδική πορεία των κερδών της εταιρείας, την κίνηση της αγοράς, τις διακυμάνσεις των κανόνων προσφοράς και ζήτησης και των υπολοίπων παραμέτρων – ζημία ανερχόμενη σε 500.000.000 ευρώ συνολικά μέχρι σήμερα. Διέπραξαν έτσι από κοινού το αδίκημα της απιστίας σε βαθμό κακουργήματος, το οποίο τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 390 του Ποινικού Κώδικα. Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, το Σωματείο Εργαζομένων Λάρκο υπέβαλλε αίτημα στο ΣΔΟΕ για έλεγχο από Υποδιευθυντές και άνω και για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ΓΜΜ ΑΕ ΛΑΡΚΟ από το έτος 1988 έως το έτος 2009, βάσει βάσιμων υπονοιών ότι οι εν λόγω κύριοι πλούτισαν παρανόμως και ειδικά κατά την περίοδο 2004-2009, όπου η εταιρεία είχε διαφυγόντα κέρδη άνω των 500 εκατομμυρίων ευρώ.

Επειδή η εταιρεία «ΛΑΡΚΟ ΑΕ» διαχρονικά συνιστά μία κερδοφόρα επιχείρηση η οποία τελεί υπό την επίβλεψη του Ελληνικού Δημοσίου και αποτελεί βαριά βιομηχανία, απασχολώντας περισσότερους από 1.300 εργαζόμενους άμεσα και δίνοντας εισόδημα συνολικά σε 20.000 ανθρώπους,

Επειδή δια των προαναφερθέντων πράξεων και παραλείψεων έχει πληγεί η φήμη, η υπόληψη και το κύρος της εταιρείας,

Επειδή δια των ανωτέρων πράξεων και παραλείψεων έχει καταστεί επισφαλές το μέλλον της εταιρείας και συνακόλουθα και αυτό των εργαζομένων,

Επειδή οι πράξεις των φερόμενων ως υπεχόντων ευθύνη τιμωρούνται από τον Ποινικό Κώδικα και τον Νόμο 1608/1950 σε βαθμό κακουργήματος,

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

–         Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί το Υπουργείο για τον έλεγχο της χρηστής Διοίκησης της «ΛΑΡΚΟ ΑΕ» κατά την περίοδο 2004-2009 μετά την καταγγελία των εργαζομένων για διαφυγόντα κέρδη ύψους 500 εκ. ευρώ κατά την ανωτέρω χρονική περίοδο;

–         Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί το Υπουργείο σε συνεργασία με το ΣΔΟΕ, ώστε να ελέγξει εάν υπάρχει φοροδιαφυγή εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου από τις αποφάσεις και τους χειρισμούς της Διοίκησης της «ΛΑΡΚΟ ΑΕ» κατά την περίοδο 1998-2009;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

Σταθάς Ιωάννης

Στρατούλης Δημήτρης

Κυριακάκης Βασίλης

Αποστόλου Βαγγέλης

Μπάρκας Κώστας

Μπόλαρη Μαρία

Διαμαντόπουλος Ευάγγελος

Ουζουνίδου Ευγενία

Γερμανίδης Αθανάσιος

Καραγιαννίδης Χρήστος

Χαραλαμπίδου Δέσποινα