Συνεδρίασε στις 20 Δεκεμβρίου το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας

Κοινοποίηση στα Social Media

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου η τελευταία τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου του 2012, με 18 θέματα στην ημερήσια διάταξη κυρίως τακτοποιητικού χαρακτήρα σε ότι αφορά οικονομικά θέματα καθώς και τροποποιήσεις προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων, καθώς και σημαντικές αποφάσεις για την δρομολόγηση δραστηριοτήτων και έργων της Περιφέρειας.

Της τακτικής συνεδρίασης προηγήθηκαν δυο σημαντικές ανακοινώσεις – ενημερώσεις του Περιφερειάρχη για τα ζητήματα της απόδοσης των ΚΑΠ στις Περιφέρειες και για το σχέδιο αναδιάρθρωσης της ανωτάτης εκπαίδευσης, καθώς και συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί για τις Περιφέρειες, με την εφαρμογή του Μνημονίου 3 (όπως, διαθεσιμότητες προσωπικού, οικονομική εποπτεία)

Η πρώτη ανακοίνωση του κ. Περγαντά, αφορούσε την ενημέρωση του Σώματος για την συνάντηση των 13 Περιφερειαρχών με τον Υπουργό Εσωτερικών, που έγινε στις 19 Δεκεμβρίου, σχετικά με την μη απόδοση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για δημόσιες επενδύσεις στις Περιφέρειες. Το οφειλόμενο ποσό ανέρχεται για όλες τις Περιφέρειες στο ύψος των 150 εκ. €, και μετά την αναίρεση και διάψευση των δεσμεύσεων του Υπουργού για την απόδοσή τους εντός του 2012, υπήρξε οξύτατη θέση και των 13 Περιφερειαρχών.

Έτσι, πλέον, επιδιώκεται μέσα στις επόμενες μέρες η εξεύρεση άμεσης λύσης για την απόδοση του οφειλόμενου ποσού από Εθνικούς πόρους, και ειδικά απ΄το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του προϋπολογισμού που αφορά το ΕΣΠΑ. Η λύση αυτή διαφαίνεται εφικτή, καθώς το ΕΣΠΑ σε εθνικό επίπεδο υστερεί κατά πολύ σε σχέση με τους στόχους του. Ειδικότερα, ενώ θα έπρεπε μέχρι τέλος του 2012 να δηλωθούν πληρωμές 3,7 δις €, στην πραγματικότητα ως χώρα έχουμε ύψος απορρόφησης 1,2 δις €, γεγονός που δημιουργεί απόθεμα και εθνικών πόρων. Από τις ελάχιστες εξαιρέσεις αυτής της υστέρησης, είναι οι εξαιρετικές επιδόσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όπου η απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ φτάνει στο 70%.

Η δεύτερη ανακοίνωση του Περιφερειάρχη αφορά το δημόσιο διάλογο που έχει ήδη ανοίξει σε σχέση με την αναδιάρθρωση της Ανωτάτης Εκπαίδευσης στη χώρα. Ο κ. Περγαντάς ενημέρωσε το Περιφερειακό Συμβούλιο, ότι ήδη έχει σταλεί σχετικός φάκελος στον Υπουργό Παιδείας, ο οποίος περιλαμβάνει την απόφαση του Σώματος, όπως ελήφθη σε Ειδική Συνεδρίαση για το θέμα, και καταγράφει τη βούληση για διατήρηση της λειτουργίας, διεύρυνση και αναβάθμιση των Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – ΑΕΙ & ΤΕΙ – στη Στερεά Ελλάδα. Επιπλέον, ο Περιφερειάρχης έχει ζητήσει συνάντηση με τον Υπουργό για τη συζήτηση του θέματος και τη διεκδίκηση της υιοθέτησης των θέσεων της Περιφέρειας.

Επιπλέον με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου επανήλθε η συζήτηση του θέματος για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί για τη δευτεροβάθμια Αυτοδιοίκηση, μετά την ψήφιση του τρίτου μνημονίου (όπως, διαθεσιμότητες προσωπικού, οικονομική εποπτεία). Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης :

«Εξακολουθούμε να στηρίζουμε απολύτως την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που λάβαμε στην προηγούμενη συνεδρίαση. Παραμένουμε συνεπείς στις θέσεις μας και δηλώνουμε αντίθετοι στις δυσμενείς ρυθμίσεις του Μνημονίου. Είμαστε η μόνη Περιφέρεια στην Ελλάδα, η οποία προχώρησε σε κινητοποιήσεις και διήμερες καταλήψεις για δύο σημαντικά θέματα : τη διαθεσιμότητα του προσωπικού και την μη απόδοση των ΚΑΠ. Είμαστε η μόνη Περιφέρεια η οποία έκανε και ψήφισε τον προϋπολογισμό του 2013, με το σύνολο των δικαιούμενων ΚΑΠ, μη αποδεχόμενοι την παρακράτησή τους που επιχειρεί το Υπουργείο.

Συνεχίζουμε τη λειτουργία μας ως Περιφέρεια, προφανώς για λόγους δημοσίου συμφέροντος, αλλά συνεχίζουμε επίσης να έχουμε αδιαπραγμάτευτες θέσεις κατά του μέτρου της διαθεσιμότητας και της μη απόδοσης των οφειλόμενων πόρων. Γι΄αυτό στην πορεία και επανεκτιμώντας την κατάσταση, δεν αποκλείονται και άλλες κινητοποιήσεις.»

Στη συνέχεια, στην ημερήσια διάταξη, συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για θέματα που αφορούν την ώθηση και επανεκκίνηση δραστηριοτήτων αγροτικής οικονομίας και έργων υποδομής. Συγκεκριμένα :

 1. Καταγράφηκε επίσημα η βούληση της Περιφέρειας να προχωρήσει στη σύσταση Αγροδιατροφικής Σύμπραξης. Πρόκειται για μια από τις βασικές ενέργειες υλοποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου του πρωτογενούς τομέα (εγκεκριμένο από το Περιφερειακό Συμβούλιο), που είναι γνωστό με τη συμβολική ονομασία «καλάθι αγροτικών προϊόντων».

Σκοπός της Σύμπραξης είναι η ανάδειξη των προϊόντων της Στερεάς Ελλάδας, με κεντρικές κατευθύνσεις :

–          την ενίσχυση της τοπικής εφοδιαστικής αλυσίδας, με πρωτοβουλίες που θα συμβάλλουν στην αύξηση της ζήτησης των προϊόντων του καλαθιού, από τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Περιφέρειας.

–          Τη συμβολή στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, μέσω της ανάπτυξης κοινών και ενιαίων μηχανισμών προβολής και προώθησης των τοπικών προϊόντων, οι οποίες δεν θα υποκαθιστούν αλλά θα συμπληρώνουν σχετικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται από ιδιωτικές επιχειρήσεις και συλλογικούς φορείς.

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας θα είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, με μειοψηφική συμμετοχή της Περιφέρειας, των Δήμων και των Επιμελητηρίων (έως 49 %) ενώ η πλειοψηφία (έως 51 %) θα δοθεί στις συλλογικές αγροτικές οργανώσεις της Περιφέρειας και τις ομάδες των παραγωγών, στους φορείς της βιομηχανίας και του εμπορίου της Περιφέρειας που έχουν ως πεδίο δραστηριοποίησης την εμπορία και την μεταποίηση αγροδιατροφικών προϊόντων, τους φορείς τουρισμού, της εστίασης και των καταναλωτών, που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια και τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα που εδρεύουν στην Περιφέρεια ή δραστηριοποιούνται σε πεδίο σχετικό με το καλάθι της Περιφέρειας και θα θελήσουν να συμμετέχουν σ΄αυτήν.

Η Σύμπραξη θα έχει θεσμικό ρόλο στην υπηρεσία του αγρότη και των τοπικών κοινωνιών και των προϊόντων, συμβολή στην επιστημονική τεκμηρίωση και συνέργειες με τον τουρισμό και την εστίαση, μέσω δημιουργίας και συντονισμού τοπικών επιτροπών.

 1. Εξασφαλίζεται η επαναχρηματοδότηση του έργου «Βελτίωση δρόμου ΝΕΟ Μαρτίνο – Λάρυμνα», με την ένταξή του στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας (ΣΑΕΠ 766), με προϋπολογισμό 2.276.504 €.

Όπως είναι γνωστό το σημαντικό αυτό οδικό έργο της Φθιώτιδας, είχε ξεκινήσει να υλοποιείται αρχικά από το Γ΄ΚΠΣ και στη συνέχεια ως έργο – γέφυρα στο ΕΣΠΑ από όπου έγινε ανάκληση της απόφασης ένταξής του. Όμως, με τη βούληση της Περιφέρειας να μην μείνουν ημιτελή έργα, αλλά να προχωρήσουν και να ολοκληρωθούν βασικές υποδομές της  Στερεάς Ελλάδας, το έργο εντάσσεται στη ΣΑΕΠ 766.

Από το σύνολο του προϋπολογισμού τα 1,87 εκ. € προορίζονται για την κατασκευή του έργου και οι 400.000 € για την απαλλοτρίωση της απαιτούμενης έκτασης.

«Αποφάσεις που δρομολογούν το σχεδιασμό μας» χαρακτήρισε την 13η τακτική Συνεδρίαση ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς, επισημαίνοντας «Έχουμε ήδη ολοκληρώσει δύο Επιχειρησιακά Σχέδια : το συνολικό για όλες τις δράσεις της Περιφέρειας και το Καλάθι για την προσαρμογή και την τόνωση του αγροτικού τομέα. Σήμερα αποδεικνύουμε πως αυτά τα σχέδια δεν είναι για μας ασκήσεις επί χάρτου.

Από τη μια προχωρούμε στη σύσταση Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, που αποτελεί ένα βασικό εργαλείο υποστήριξης στην εφαρμογή του καλαθιού των αγροτικών προϊόντων της Στερεάς Ελλάδας. Δρομολογούμε λοιπόν ένα εταιρικό σύμφωνο, με σκοπό να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης αγροτικών δραστηριοτήτων. Την πρωτοβουλία αυτή ενισχύουμε και οικονομικά διαθέτοντας μέχρι 49.000 €.

Αυτή την κρίσιμη εποχή, διαθέτουμε από τον ασφυκτικά περιορισμένο προϋπολογισμό μας, κατά προτεραιότητα κονδύλια για τη στήριξη της πρωτογενούς τομέα και των παραγωγών του τόπου μας.

Ακόμα, αξιοποιούμε όλες τις χρηματοδοτικές δυνατότητες για να υλοποιηθούν, να ολοκληρωθούν και να αποπληρωθούν έργα και υποδομές. Σήμερα, ένα σημαντικό έργο της Φθιώτιδας, ο δρόμος ΝΕΟ Μαρτίνο – Λάρυμνα, που είχε αρχίσει από το 2006, μπαίνει σε φάση επανεκκίνησης. Στόχος μας είναι σταδιακά, ιεραρχημένα και ορθολογικά να προχωρούν και να πληρώνονται τα έργα που χρειάζεται ο τόπος.»

 

 

H ΠΑΡΕΜΒΣΗ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ

Εκτίμηση μας είναι πως η ημερήσια διάταξη επιχειρεί να αποπροσανατολίσει σκόπιμα το περιφερειακό συμβούλιο.

Επιχειρεί να  κατευθύνει την συζήτηση σε δευτερεύοντα διαχειριστικά, διαδικαστικού τύπου, ζητήματα, για να αποφευχθεί το άνοιγμα πολύ σοβαρών θεμάτων, που προκύψαν το τελευταίο διάστημα εξ αιτίας των επιλογών της πλειοψηφίας του περιφερειακού συμβουλίου και φυσικά στα πλαίσια της συγκεκριμένης και ολόπλευρης στήριξης που παρέχεται στην αντιλαϊκή πολιτική της τρικομματικής κυβέρνησης.

Είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε και αυτά τα θέματα, εφόσον προηγούμενα αντιμετωπίσουμε τα πολύ σοβαρά ζητήματα που υπάρχουν.

Ζητάμε, επίσης, σε αυτή την συζήτηση να συμμετάσχει ολόκληρο το περιφερειακό συμβούλιο. Να τοποθετηθούν όσοι περιφερειακοί σύμβουλοι θέλουν και φυσικά να προκύψει ειδικό πολιτικό κείμενο – απόφαση.

Γι’ αυτό και προτείνουμε στο σώμα ειδικό σχέδιο ψηφίσματος.

Πιο συγκεκριμένα :

Α. Καταδικάζουμε απερίφραστα και καταγγέλλουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την παραβίαση της απόφασης του περιφερειακού συμβουλίου, σχετικά με την άρνηση εφαρμογής της κυβερνητικής απόφασης που μιλάει για απολύσεις. Για να μην σταλούν ονομαστικές καταστάσεις και για να μην υπογραφούν διαπιστωτικές πράξεις διαθεσιμότητας.

Κάτω από την πίεση των γεγονότων και με την αναστάτωση των εργαζομένων αναγκαστήκατε να φορέσετε τον μανδύα του αγωνιστή.

Κάνατε τα λιοντάρια για λίγο και ύστερα, αφού μεθοδεύσατε την παρέμβαση σας στο συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων ώστε να εκτονωθεί η κατάσταση, ξαναγίνατε υπάκουοι εφαρμοστές της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης.

Στην περιφέρεια, αλλάξατε γνώμη επειδή σας το ζήτησαν οι ενδιαφερόμενοι που βρήκαν – τάχα – άλλους δρόμους να καλυφθούν.

Στο δήμο της Λαμίας χρησιμοποίησαν σαν άλλοθι μια χειραγωγημένη Γ.Σ του Σωματείου.

Σας το λέμε ξεκάθαρα, δεν είχατε το δικαίωμα να αλλάξετε την απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου.

Αποδείχνεται περίτρανα η υποκρισία σας γύρω από την προστασία των θεσμών, που όταν σας είναι αναγκαίο τους καταπατάτε βάναυσα.

Αποδείχνεται, ακόμη, ο φόβος σας μπροστά στα συλλογικά  όργανα και φυσικά απέναντι στην πιθανότητα να αντιληφθεί ο λαός την διγλωσσία σας. Την διάσταση των έργων από τα λόγια σας.

Σας επισημαίνουμε, ακόμη πως η συγκεκριμένη κυβερνητική απόφαση αποτελεί εφαρμογή μνημονιακών κατευθύνσεων για απολύσεις στον δημόσιο τομέα και τους ΟΤΑ, που δεν σταματούν στους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εργαζομένους αλλά κλιμακώνονται και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων μέσα στην επόμενη διετία.

Συνεπώς, με κανέναν τρόπο δεν ευσταθεί ο ισχυρισμός σας, σαν υπηρετών της κυβερνητικής πολιτικής και των εργατοπατέρων του συνδικαλιστικού κινήματος των εργαζομένων, πως με ατομικές παρεμβάσεις, με μεσοβέζικες λύσεις, διαδικαστικά τερτίπια και δικαστικές διαδικασίες αντιμετωπίστηκαν οι κίνδυνοι των απολύσεων, που σίγουρα – όπως και οι ίδιοι γνωρίζετε – συνεχίζουν και θα συνεχίζουν να υπάρχουν και για άλλους κλάδους και κατηγορίες εργαζομένων.

Λέμε ξεκάθαρα πως με την στάση σας, αυτή, απέναντι στην συγκεκριμένη κυβερνητική απόφαση ανοίγετε τον δρόμο στην συνέχιση των διαθεσιμοτήτων και των απολύσεων.

Β. Ιδιαίτερα σοβαρό είναι και το ζήτημα του πως στάθηκε και πως στέκεται η πλειοψηφία του περιφερειακού συμβουλίου απέναντι στον νέο προϋπολογισμό της Χώρας, που φτιάχτηκε από την τρικομματκή κυβέρνηση στη βάση των φιλομονοπωλιακών κατευθύνσεων της Ε.Ε και του Δ.Ν.Τ και καταδικάζει τις περιφέρειες και τους δήμους σε ανέχεια, απραξία και μαρασμό, εξαναγκάζοντας τους να συμπράξουν με επιχειρηματίες και να πουλήσουν τις υπηρεσίες τους στο λαό. Οδηγώντας τους στην φορολογία του λαού.

Πως στάθηκε η πλειοψηφία του περιφερειακού συμβουλίου απέναντι στην θεσμοθέτηση της επιτροπείας των ΟΤΑ, που θα διασφαλίζει την υλοποίηση των αντιλαϊκών προϋπολογισμών τους.

Απέναντι σε αυτά ακριβώς τα ζητήματα, θεωρούσαμε και θεωρούμε απαραίτητη την τοποθέτηση του περιφερειακού συμβουλίου.

Δυστυχώς, όμως, ο κ. περιφερειάρχης και η πλειοψηφία του περιφερειακού συμβουλίου σιώπησαν και σιωπούν.

Δεν μιλούν για την τραγική οικονομική κατάσταση που είμαστε. Για τα έργα και τις υπηρεσίες που δικαιούται ο λαός, αλλά δεν θα μπορέσει να τα απολαύσει.

Δεν μιλούν για τα δάνεια, τα απλήρωτα έργα και τις υπηρεσίες και τα έργα που θα μείνουν ημιτελή και ανολοκλήρωτα.

Δεν μιλούν για τις ανάγκες του λαού, που δεν μπορεί και δεν πρόκειται με αυτό τον τρόπο να ικανοποιηθούν.

Συγκαλύπτουν την τραγική υποχρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων και μιλούν μόνο για ευρωπαϊκά προγράμματα, που είναι κομμένα και ραμμένα στα μέτρα αυτών που τα προσδιορίζουν και όχι στη βάση των πραγματικών λαϊκών αναγκών. Φτιαγμένα να καλλιεργούν ψεύτικες εντυπώσεις εντυπώσεις. Προορισμένα να διευκολύνουν την εμπέδωση φιλομονοπωλιακών πολιτικών.

Σε αυτή την κατεύθυνση λειτουργούν και οι ειδικές συσκέψεις για το ΕΣΠΑ, που οργανώνονται σε κάθε περιφερειακή ενότητα.

Συγκαλύπτουν απροκάλυπτα την φτώχεια που καταδικάζουν τους ΟΤΑ και αποδέχονται την επιτροπεία, για να υποστηρίξουν την πολιτική των κομμάτων τους που σταθερά και επίμονα προωθούν τα συγκεκριμένα συμφέροντα των μονοπωλίων και της ολιγαρχίας του πλούτου.

Προσποιούνται τους υπερκομματικούς όταν απροκάλυπτα με την στάση τους ενισχύουν τις πολιτικές που κάνουν τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους.

Η Κ.Ε.Δ, οι Π.Ε.Δ και ορισμένοι δήμοι ψέλλισαν κάποιες διαμαρτυρίες. Με ασαφή αιτήματα που δεν αμφισβητούν ολοκληρωμένα  την επικρατούσα πολιτική και φυσικά την κατάσταση και τις εξελίξεις. Με ορισμένες τουφεκιές στον αέρα και χωρίς την ενημέρωση του λαού, επεδίωξαν να δείξουν πως έκαναν κάτι…..

Στην ίδια λογική κινήθηκε και η οικονομική επιτροπή της περιφέρειας, που αρνείται να δει  πολιτικά και ολοκληρωμένα τις σχέσεις Ε.Ε – μνημονίων – κυβέρνησης – της συγκεκριμένης αντιλαϊκή πολιτικής και των μέτρων που παίρνονται, μιλώντας για επιμέρους λάθη και παραλείψεις.

Βασιλικότερη του βασιλέως, η ΕΝ.ΠΕ ανέβαλε ακόμα και το συνέδριο της, που είχε προκηρυχθεί με θεματολόγιο  φιέστας, εκτός τόπου και χρόνου, για να αποφύγει γενίκευση της συζήτησης πάνω στην κατάσταση που οδηγούνται οι Ο.Τ.Α.

Είναι χαρακτηριστική και η άρνηση της Διοίκησης της ΕΝ.ΠΕ να υιοθετήσει την πρόταση που διατύπωσε ο εκπρόσωπος της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ Ν. Καραθανασόπουλος, ζητώντας να καταγγελθεί η πράξη νομοθετικού περιεχομένου της κυβέρνησης, να υπάρξει κατηγορηματική άρνηση στην υπογραφή διαπιστωτικών πράξεων που οδηγούν σε απολύσεις, να εκφραστεί στην πράξη ουσιαστική συμπαράσταση στους εργαζόμενους.

Σε αυτή την βάση, ασκούμε πολιτική κριτική :

 • Στον κ. Περιφερειάρχη για τον τρόπο που δραστηριοποιείται και πολιτεύεται στο Δ.Σ της ΕΝ.ΠΕ.
 • Στον κ. Περιφερειάρχη και την παράταξή του ΠΑΣΟΚ που στο περιφερειακό συμβούλιο μπροστά στα σοβαρά πολιτικά ζητήματα κάνουν την πάπια. Ενώ στην πράξη κάνουν ότι μπορούν για την στήριξη των αντιλαϊκών πολιτικών της τρικομματικής κυβέρνησης.
 • Στην παράταξη της Ν.Δ, που ξεκάθαρα συμφωνεί με την βασική γραμμή πλεύσης της περιφέρειας εφόσον είναι προέκταση των κοινών πολιτικών επιλογών της συγκυβέρνησης Ν.Δ, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ. Σιωπά στα μεγάλα προβλήματα και ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με ζητήματα μικρο διαχείρισης και εμπειρίας ή ικανότητας στελεχών.
 • Στον ΣΥΡΙΖΑ, που με τεχνοκρατικά και νομικίστικα επιχειρήματα συντηρεί και αναπτύσσει την αντίληψη πως τα προβλήματα που προκύπτουν μπορούν να αντιμετωπισθούν στα πλαίσια μιας καλής – κάπως καλύτερης – διαχείρισης του συστήματος. Στα πλαίσια της Ε.Ε, που αποδείχνεται καθημερινά, από κάθε πλευρά και άποψη, δυνάστης του λαού και όργανο εξυπηρέτησης των μονοπωλίων. Στη λογική του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, που φτιάχτηκε για να χειραγωγηθεί ο λαός με δομές και λειτουργίες που βολεύουν την άρχουσα τάξη.
 • ΣΥΡΙΖΑ και Οικολόγοι αρνούνται τον ταξικό χαρακτήρα της πάλης που εξελίσσεται στην κοινωνία. Αντί της ανατροπής των αντιλαϊκών μέτρων και μιας καινούργιας εξουσίας που θα υπερασπίζεται αποκλειστικά τα συμφέροντα των εργαζομένων σε αντιμονοπωλιακή κατεύθυνση, προτείνουν και προωθούν την ταξική συνεννόηση και συνεργασία στα πλαίσια  του εκμεταλλευτικού συστήματος που ζούμε, που, παρά τα όποια φτιασιδώματα του, δεν μπορεί να αλλάξει.

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, απευθυνόμαστε στους εργαζόμενους και τα άλλα φτωχά λαϊκά στρώματα που δοκιμάζονται βάναυσα από τις βάρβαρες πολιτικές και τους καλούμε :

 • Να βγάλουν τα σωστά πολιτικά συμπεράσματα.
 • Να αντισταθούν στις πολιτικές που πληγώνουν την ζωή τους και καταστρέφουν το μέλλον των παιδιών τους. Να παλέψουν για την ανατροπή τους και όχι για το μερεμέτισμα τους που δεν λύνει τα προβλήματα μόνιμα και στην ουσία τους.
 • Να απαιτήσουν την αποδέσμευση της Χώρας από την Ε.Ε και μια εντελώς διαφορετική εξουσία που θα υπερασπίζεται τον λαό και την ζωή του.
 • Να κατανοήσουν την ουσία του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, σαν σημαντικού εργαλείου εξυπηρέτησης του συστήματος και φυσικά τον ρόλο των πολιτικών δυνάμεων που κυριαρχούν.

Η όποια δημαγωγία και παραπλάνηση, ο όποιος αποπροσανατολισμός και να επιχειρείται δεν μπορεί να ακυρώσει την μεγάλη αλήθεια :

Η Περιφέρεια και οι Δήμοι, με τον συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας τους και με τον πολιτικό συσχετισμό που υπάρχει, είναι όργανα εξυπηρέτησης του συστήματος. Δρουν ενάντια στον λαό.

Γι’ αυτό και προβάλλει σαν άμεση ανάγκη :

 • Το άνοιγμα μετώπου ενάντια στον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ και το πολιτικό προσωπικό που τον στηρίζει.
 • Η ενίσχυση των δυνάμεων που τον αντιπαλεύουν στην προοπτική αντιμονοπωλιακών εξελίξεων και με τους εργάτες να διαφεντεύουν τον μόχθο και την ζωή τους.

                                                  ΧΡΟΝΑΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

                                                  ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ

                                                  ΝΤΟΥΡΟΥ  ΣΟΦΙΑ  (ΙΩΑΝΝΑ)