ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ”Νίκος Σκαλκώτας” ανοίγει και δέχεται τους πρώτους μαθητές του!

Κοινοποίηση στα Social Media

Από το σχολικό έτος 2014-2015 θα λειτουργήσει το Μουσικό Γυμνάσιο Χαλκίδας «Νίκος Σκαλκώτας» με έδρα το Καλοχώρι – Πανχείχι Χαλκίδας.

Στο Μουσικό Γυμνάσιο Χαλκίδας, διδάσκονται όλα τα μαθήματα κου προβλέπει το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας για χα Γυμνάσια της χώρας. Έτσι, οι μαθητές του Μουσικού Γυμνασίου έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια δικαιώματα που έχουν και οι συμμαθητές τους των άλλων σχολείων, σχετικά με τη συνέχεια των σπουδών τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επιπλέον έχουν τη δυνατότητα να δεχτούν δωρεάν μια πλήρη και ολοκληρωμένη Μουσική Παιδεία, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο και σε όλους τους τομείς της ελληνικής και παγκόσμιας μουσικής δημιουργίας, ατομικά και συλλογικά, που τους δίνει την ευκαιρία να επιλέξουν έναν ακόμα τομέα, με πολλές διεξόδους επαγγελματικής εξέλιξης και σταδιοδρομίας, εφ’ όσον βέβαια το επιθυμούν. Οι μαθητές του Μουσικού Γυμνασίου μπορούν να μετεγγραφούν σε άλλο σχολείο όταν το αποφασίσουν.

Οι μαθητές του Μουσικού Γυμνασίου εξετάζονται κάθε σχολικό έτος στα μαθήματα Γενικής και Μουσικής Παιδείας. Μαθητής που δεν προάγεται, μετεγγράφεται υποχρεωτικά σε άλλο σχολείο. Οι απόφοιτοι του Μουσικού Γυμνασίου έχουν την δυνατότητα να φοιτήσουν στο Μουσικό Λύκειο ή να εγγραφούν σε άλλο Γενικό Λύκειο ή ΕΠΑΛ.

Τα μαθήματα αρχίζουν στις 8.10 το πρωί και τελειώνουν στις 16:00 (9/ωρο) και 15:15 (8/ωρο) με ένα μεγάλο διάλειμμα στις 13:10 νια το δωρεάν προσφερόμενο πλήρες γεύμα. Η μεταφορά των μαθητών είναι δωρεάν και θα πραγματοποιείται με μισθωμένα οχήματα (λεωφορεία, ταξί), από και προς τον τόπο κατοικίας τους. (Στο Μουσικό Γυμνάσιο Χαλκίδας μπορούν να φοιτήσουν μαθητές από όλο το νομό.)

Για να εγγραφεί κάποιος μαθητής στην Α’ τάξη του Μουσικού Γυμνασίου Χαλκίδας, πρέπει να λάβει μέρος στη διαδικασία επιλογής, που θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου όπως ορίζει το Υπουργείο Παιδείας. Η επιλογή των υποψηφίων μαθητών γίνεται από επιτροπή εκπαιδευτικών που διαπιστώνει την μουσική αντίληψη του μαθητή. Δεν είναι απαραίτητο, ο υποψήφιος να γνωρίζει μουσική.

Για να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία ο μαθητής, ο νονέας-κηδεμόνας του πρέπει να προσέλθει στα γραφεία της Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης Ευβοίας (Κριεζή 16) και να υποβάλλει αίτηση από 22 Ιουλίου 2014 μέχρι 5 Σεπτεμβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Μ.Βογιατζόγλου στο τηλ.: 2221077149 και με τον κ. Κωνσταντίνο Κουρμπέτη στο τηλ. 6986791031.