Το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο και οι προκλήσεις

Κοινοποίηση στα Social Media

Το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο από την 1η Σεπτεμβρίου ανέλαβε την διοίκηση των περιφερειακών πραγμάτων για τα επόμενα πέντε χρόνια. Οι προκλήσεις είναι πολλές και μεγάλες. Τα προβλήματα πολλά και οξυμένα. Η παραγωγική ανασυγκρότηση και ένα νέο βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο, που θα δώσει ώθηση σε νέες καινοτόμες επενδυτικές δραστηριότητες, που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, θα αξιοποιήσει τα στρατηγικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιφέριας και μια σειρά άλλες μεγάλες προτεραιότητες που προβάλλαμε την προηγούμενη περίοδο, είναι οι νέες προκλήσεις για όλους μας. Συμπολίτευση και αντιπολίτευση. Θα μπορέσει το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο να ανταποκριθεί ; Η απάντηση θα δοθεί στο τέλος της θητείας.
Εμείς, οι Ενεργοί Πολίτες Στερεάς, εκείνο που μπορούμε σήμερα να δεσμευθούμε είναι ότι θα πορευθούμε, όπως δεσμευθήκαμε την προεκλογική περίοδο. Με ευθύνη, με συναίνεση, με συνεννόηση. Με κριτήρια, το καθολικό συμφέρον της κοινωνίας των πολιτών και την αντιμετώπιση των προβλημάτων της Περιφέρειας, χωρίς διακρίσεις, χωρίς ημέτερες προτιμήσεις και εξυπηρέτηση ειδικών συμφερόντων, χωρίς συντεχνιασμούς και τοπικισμούς, θα πορευτούμε με ευθύνη. Δεν θα λειτουργούμε με βάση την παλιά λογική και τυπική θέση και αντίθεση, Συμπολίτευση – Αντιπολίτευση. Θα καταθέτουμε εμείς οι ίδιοι, επεξεργασμένες και ρεαλιστικές προτάσεις και πρωτοβουλίες για κάθε πρόβλημα της Περιφέρειας που θα θεωρούμε ότι χρειάζεται να αντιμετωπισθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν θα περιοριστούμε σε μια αντιπολιτευτική τοποθέτηση στις πρωτοβουλίες της πλειοψηφίας. Θα προσπαθήσουμε να υπερβούμε αυτό το μοντέλο του παρελθόντος. Θα υποστηρίξουμε κάθε θετική πρωτοβουλία, κάθε καλή πρόταση για την προώθηση και την επίλυση των προβλημάτων της Περιφέρειας, ανεξάρτητα από ποιον θα κατατεθεί, είτε από την συμπολίτευση, είτε από την αντιπολίτευση. Θα είμαστε όμως αυστηρά απέναντι σε κάθε πολιτική που δεν θα εξυπηρετεί το καθολικό συμφέρον των πολιτών, την ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη της Περιφέρειας, την περιφερειακή ενότητα και άμβλυνση των ανισοτήτων των Περιφερειακών Ενοτήτων.
Θα συνεγασθούμε με όλες τις παρατάξεις και με όλους τους περιφερειακούς συμβούλους, που θα εργάζονται για την επίλυση των περιφερειακών προβλημάτων, και θα αγωνισθούμε για την αναβάθμιση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων τους, ώστε να μην καταντήσουν απλοί παρατηρητές των αποφάσεων ενός στενού κύκλου επιτελών.
Θα συνεγασθούμε με όλες τις υπηρεσίες και τα στελέχη της Περιφέρειας, γιατί θεωρούμε κλειδί για μια άλλη πορεία των περιφερειακών πραγμάτων, την συνειδητή ενεργοποίηση και αξιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών και των λειτουργών χωρίς αποκλεισμούς, με αξιοκρατία και με ανταπόδοση της προσφοράς τους.
Θα συνεργασθούμε πολύ στενά με την τοπική αυτοδιοίκηση α’ βαθμού, με όλους τους Δημάρχους και τα νέα δημοτικά συμβούλια της Περιφέρειας. Θα είμαστε παρόντες και σύμμαχοί τους για την από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων του κάθε δήμου, της κάθε περιοχής.
Θα συνεργασθούμε με όλους του επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς της Περιφέρειας για την αναβάθμιση του ρόλους τους στα Περιφερειακά πράγματα, ώστε να αποτελέσουν τους πραγματικούς και καθημερινούς συμβούλους της Περιφέρειας και δεν θα περιορίζονται σε μια απλή και τυπική συμμετοχή στις διαδικασίες της διαβούλευσης.
Θα έχουμε τέλος, ανοικτά τα μάτια και τα αυτιά μας προς τους πολίτες, την συμμετοχή των οποίων στα περιφερειακά πράγματα, θεωρούμε εκ των ων ουκ ανευ. Θα χρειαστούμε τις παρατηρήσεις, τις κριτικές, τις προτάσεις των πολιτών σε κάθε πρόβλημα, σε κάθε θέση που θα παίρνουμε. Θα μας βοηθήσουν να γινόμαστε καλύτεροι. Θα χρειαστούμε την συμμετοχή τους στις δραστηριότητες που θα τους καλούμε. Η επιτυχία της δικής μας παρουσίας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τον έλεγχο και την κριτική που θα μας ασκήσουν οι πολίτες.

4-9-2014

Ενεργοί Πολίτες Στερεάς
Κώστας Χαϊνάς, περιφερειακός Σύμβουλος