Πρόσληψη 12 καθαριστών/καθαριστριών ορισμένου χρόνου από το Δήμο Λεβαδέων για τις σχολικές μονάδες

Κοινοποίηση στα Social Media

Ανακοινώθηκε από το Δήμο Λεβαδέων η πρόσληψη 12 καθαριστών/καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου για τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση