Συνεδριάζει στις 28 Δεκεμβρίου το Δ.Σ. Λιβαδειάς

Κοινοποίηση στα Social Media

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 28η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 6.00 μ.μ. στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων -Πρώην αίθουσα συνεδριάσεων Νομαρχιακού Συμβουλίου – Διοικητήριο.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1.Έγκριση της 356/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά: «Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων άρδευσης Δήμου Λεβαδέων για το οικονομικό έτος 2013».

2.Έγκριση της 385/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2012 και Τεχνικού Προγράμματος».

3.Έγκριση της 357/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Τρέχουσας Χρήσης».

4.Απευθείας ανάθεση συντήρησης λογισμικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων στην εταιρεία ΝΙΟΥΡΟΠΑΜΠΛΙΚ Α.Ε.

5.Αποδοχή ποσού 30.970,00€ από Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (2η κατανομή από πιστώσεις ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2012) που αφορά την Επισκευή – Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και κατανομή αυτού.

6.Λήψη απόφασης περί του τρόπου Δημοπράτησης του έργου: «Λειτουργική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση ΧΥΤΑ Λιβαδειάς».

7. Λήψη απόφασης περί του τρόπου Δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων Οικισμού Ελικώνα».

8. Λήψη απόφασης περί του τρόπου Δημοπράτησης του έργου: «Ανάπλαση – Ενοποίηση Δικτύου Πεζόδρομων (Πεζόδρομος Οδού Καλλιαγκάκη, Οδού Μπουφίδου, Χώρος Πρώην ΚΤΕΛ και Πεζοδρόμια Οδού Σπυρίδωνος».

9.Έγκριση μελέτης του έργου: «Ανάπλαση Πλατείας Δ.Κ. Αγ. Γεωργίου».

10.Έγκριση 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ανάπλαση Ορεινού Οικισμού και Βελτίωσης Εσωτερικής Οδοποιίας και Κατασκευή Περιφερειακής Οδού και άλλες παρεμβάσεις».

11.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αναπλάσεις στο Δ.Δ. Αγίας Τριάδας».

12.Ορισμός μέλους επιτροπής για την παραλαβή του έργου: «Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου Τύπου Κ1 στο Δήμο Λιβαδειάς».

13.Ανανέωση σύμβασης εκμίσθωσης ακινήτου στην Τ.Κ. Αγ. Άννας μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και της Ο.Τ.Ε. ΑΕ.

14.«Ανάθεση στη Ε.Α.Σ.Υ. (Εταιρεία Ασφαλιστικών – Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Αυτοδ/σης Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ) την εκτέλεση εργασιών-υπηρεσιών ασφάλισης των οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Λεβαδέων, για την χρονική περίοδο από 31/12/2012 – 31/12/2013».

15.Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις εκδηλώσεις μνήμης στην Τ.Κ. Δαύλειας 2012 του Δήμου Λεβαδέων.

16.Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις εκδηλώσεις μνήμης στην Δ.Κ. Κυριακίου 2012 του Δήμου Λεβαδέων.

17.Παράταση της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου 2ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς.

18. Παράταση της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου 4ου Νηπιαγωγείου Σχολείου Λιβαδειάς.

19.Εξέταση αίτησης της κας Τάγγα Δήμητρας του Επαμ. για ρύθμιση οφειλής.

20. Εξέταση αίτησης της κας Γκικοπούλου Eυσταθίας του Λ. για ρύθμιση οφειλής.

21. Εξέταση αίτησης του κ. Καλομοίρη Γεωργίου του Λ.. για ρύθμιση οφειλής.

22. Εξέταση αίτησης της κας Ιγγλέση-Ζάρρα Ασπασίας του Γ.  για ρύθμιση οφειλής.

23.. Εξέταση αίτησης του κ. Καλομοίρη Γρηγορίου του Παν.  για ρύθμιση οφειλής.

24.Έγκριση της 104/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Α.Π.Ο.ΔΗ.Λ. που αφορά: «3ης τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2012».