Ολοκλήρωση οδικών αξόνων από την περιφέρεια

Κοινοποίηση στα Social Media

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των παρακάτω οδικών έργων, που αφορούν στην βελτίωση των οδικών αξόνων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η σύμβαση των οποίων υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχο Περγαντά,
α) η κατασκευή του έργου με πλήρη τίτλο «Κατασκευή Εθνικής οδού Άμφισσας-Λιδωρικίου (από Αγία Ευθυμία έως διασταύρωση νέων Φυλακών)». Το έργο είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ (Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας), με προϋπολογισμό 17.500.000 € και συμβατικό αντικείμενο 12.120.311,65 €. Η σύμβαση υπογράφηκε την 29-09-2011 και αφορά στις εργασίες βελτίωσης της Ε.Ο. Άμφισσας – Λιδωρικίου σε μήκος 16,47χλμ με ασφαλτοστρωμένο πλάτος 9,50μ. (εργασίες χωματουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης – ασφάλειας, ηλεκτρολογικών, φυτοτεχνικών). Κατασκευάστηκαν δυο ανισόπεδες διαβάσεις και τρεις ισόπεδοι κόμβοι (κόμβος Ερατεινής, Αμυγδαλιάς και Μαλανδρίνου) καθώς και ο ηλεκτροφωτισμός αυτών.
Για το έργο έγινε συμπληρωματική σύμβαση ύψους 2.350.000,00 € με την οποία έγιναν εργασίες ασφαλτικών στο τμήμα από έξοδο Αγίας Ευθυμίας έως είσοδο Βουνιχώρας μήκους 2.961 μ., κατασκευής κάτω διάβασης, κατασκευής τεχνικού Cut & Cover και εργασίες κατασκευής αγροτικού δρόμου σύνδεσης με τον οικισμό του Μαλανδρίνου.
ΟΙ εργασίες περαιώθηκαν εμπρόθεσμα στις και το έργο έχει δοθεί σε χρήση και βρίσκεται σε διαδικασία της προσωρινής παραλαβής.
β) η κατασκευή του έργου με πλήρη τίτλο «Οδός Αταλάντη – όρια Νομού  Βοιωτίας Τμήμα Ε ». Το έργο είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ (Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας), με προϋπολογισμό 9.000.000 € και συμβατικό αντικείμενο 4.608.735,46 €. Η σύμβαση υπογράφηκε την 7-9-2011 και αφορά στις εργασίες βελτίωσης της Επαρχιακής Οδού Αταλάντη – όρια Νομού  Βοιωτίας, από τον κόμβο Ελάτειας έως τον κόμβο Π.Ε.Ο Λαμίας – Λιβαδειάς συνολικού μήκους 7 χλμ περίπου, καθώς και η διαμόρφωση των εν λόγω δύο κόμβων (εργασίες χωματουργικών, τεχνικά έργα, έργα οδοστρωσίας, ασφαλτικές εργασίες, εργασίες σήμανσης – ασφάλειας, ηλεκτρολογικές εργασίες και φυτοτεχνικές εργασίες). Έχει ολοκληρωθεί το σύνολο του έργου και έχει αποδοθεί στην κυκλοφορία.
Οι εργασίες περαιώθηκαν εμπρόθεσμα και το έργο έχει δοθεί σε χρήση και βρίσκεται σε διαδικασία της προσωρινής παραλαβής.
γ) η κατασκευή του έργου με πλήρη τίτλο «Οδός Κρέντης – Βαρβαριάδα – Αγραφα, Τμήμα A’ Κρέντης – Βαρβαριάδα – Αποπεράτωση». Το έργο είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ (Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας), με προϋπολογισμό 6.350.000,00 € και συμβατικό αντικείμενο 3.748.894,95 €. Η σύμβαση υπογράφηκε την 16-4-2013 και αφορά στην ολοκλήρωση της Επαρχιακής Οδού μήκους 7.500 μ. (τμήμα Α), από Κρέντη έως γέφυρα Βαρβαριάδας με την κατασκευή χωματουργικών εργασιών, τεχνικών έργων, έργων προστασίας καταπτώσεων, έργων προστασίας της οδού στις κοίτες του ποταμού Αγραφιώτη, εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτικών, σήμανσης – ασφάλισης – διαγράμμισης και φυτεύσεων. Έχει ολοκληρωθεί το σύνολο του έργου και έχει αποδοθεί στην κυκλοφορία.

δ) η κατασκευή του έργου με πλήρη τίτλο «Ε.Ο. Ν.Μοναστήρι-Καρδίτσα, τμήμα Ν.Μοναστήρι – όρια Ν.Καρδίτσας – ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ». Το έργο είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ (Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας), με προϋπολογισμό 3.820.000,00 € και συμβατικό αντικείμενο 2.543.210,93 €. Η σύμβαση υπογράφηκε την 16-11-2012 και αφορά στην ολοκλήρωση της Εθνικής Οδού Ν.Μοναστήρι – Καρδίτσα, στο τμήμα Ν.Μοναστήρι –όρια Νομών Φθιώτιδας-Καρδίτσας μήκους περίπου 3.500 μ. με την κατασκευή χωματουργικών εργασιών, τεχνικών έργων (μεταξύ των οποίων η επέκταση της Γέφυρας ΟΣΕ και η αποκατάσταση της γέφυρας Εκκάρας), ο κόμβος προς Σοφιάδα, εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτικών, και εργασίες ηλεκτροφωτισμού-σηματοδότησης του κόμβου στο Ν.Μοναστήρι, σήμανσης – ασφάλισης – διαγράμμισης και φυτεύσεων. Έχει ολοκληρωθεί το έργο (απομένει η τοποθέτηση στηθαίων στην γέφυρα του ΟΣΕ) και έχει αποδοθεί στην κυκλοφορία.