Από την κατάκτηση…στην ΝΤΡΟΠΗ!!!

Κοινοποίηση στα Social Media

Κατάκτηση 1η: Η Ελληνική οικογένεια αποδέχεται το άτομο με αναπηρία στους κόλπους της και δεν το περιθωριοποιεί προκειμένου να μην βιώσει τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Κατάκτηση 2η: Η Ελληνική Πολιτεία αντιλαμβάνεται το αυτονόητο, ότι υποχρεούται να έχει πολιτική έναντι των ατόμων με αναπηρία και δομές για την υγεία, την παιδεία και την απασχόληση των ΑΜΕΑ.

Κατάκτηση 3η: Η Ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει τα άτομα με αναπηρία ως ισότιμα μέλη και αυτά με την σειρά τους ανάμεσά μας μεγαλουργούν στην πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.

Κατάκτηση 4η: Η δύναμη ψυχής των ατόμων με αναπηρία γίνεται παράδειγμα προς μίμηση στις δύσκολες στιγμές κάθε ανθρώπου.

Ντροπή: Στη δύσκολη συγκυρία της οικονομικής κρίσης η Πολιτεία ψαλιδίζει προνόμια και δικαιώματα που κατέκτησαν τα άτομα με αναπηρία.

Ντροπή: Η Πολιτεία ξεχνά τα άτομα με αναπηρία και δυστυχώς πολλές φορές τα θυμάται μόνο και μόνο για να καλύψει τις αδυναμίες της.

                                                                                                                                    Ντροπή…