Κατασκευή Πεζοδρόμου Περιπάτου στις Πηγές Χαρίτων στον Ορχομενό

Κοινοποίηση στα Social Media

Εκδόθηκε η απόφαση ένταξης για το έργο με τίτλο : «Κατασκευή Πεζοδρόμου Περιπάτου στις Πηγές Χαρίτων» από την ΕΥΕ. ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα.

Το έργο έχει προϋπολογισμό  330.255,00€  και προβλέπεται  η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ορχομενού και της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία « Ελικώνας-Παρνασσός Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ» η οποία  αποτελεί Ομάδα  Τοπικής Δράσης τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER που έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του άξονα 4 του προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013 (ΠΑΑ). Πρόκειται για ένα έργο αξιοποίησης  της περιοχής ,που αναμένεται να αυξήσει  την επισκεψιμότητά της και να αναδείξει την φυσική της ομορφιά.