Το Τεχνικό πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του 2015 στο Δημοτικό συμβούλιο Αλιάρτου τη Δευτέρα 18 Αυγούστου

Κοινοποίηση στα Social Media

Η τακτική  Συνεδρίαση (αρ. 76 του Ν. 3852/2010) θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18/08/2014 και ώρα 19:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης  στο παρακάτω  θέμα:
Θέμα :. Γνωμοδότηση και υποβολή προτάσεων της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το Τεχνικό πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του 2015 (άρθρο 76 παρ.3  Ν.3852/2010).