Αποφασίζει την Τρίτη 19 Αυγούστου για το πρόγραμμα επενδύσεων του 2015 η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Θηβαίων

Κοινοποίηση στα Social Media

Η 1η τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το έτος 2014 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Παλαιό Δημαρχείο- οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) την 19η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

1. Γνωμοδότηση επί εισήγησης για το Πρόγραμμα Επενδύσεων – Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Θηβαίων έτους 2015.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Σημείωση : Η ενημέρωση επί των παραπάνω θεμάτων θα γίνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Εισηγητικές εκθέσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου (Thiva.gr) και θα μπορείτε να τις παραλάβετε κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις Οικονομικές & Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου.