Εξαιρέσεις ελαιοκομικών περιοχών της Λιβαδειάς από το πρόγραμμα της συλλογικής καταπολέμησης του δάκου

Κοινοποίηση στα Social Media

Εξαιρούνται ελαιοκομικές περιοχές της πρώην Επαρχίας Λιβαδειάς από το πρόγραμμα της συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2014 λόγω χαμηλού ποσοστού καρποφορίας (< 25%), σύμφωνα με ανακοίνωση της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

Στις πιο κάτω ελαιοκομικές περιοχές κατά Δήμο, Δημοτική ή Τοπική Ενότητα τα ελαιόδενδρα έχουν  ποσοστά καρποφορίας μικρότερη του 25% και δεν θα εφαρμοσθεί το πρόγραμμα δακοκτονίας 2014 οπότε εξαιρούνται, ως εξής:

1) Δήμος Λεβαδέων :

α)Λιβαδειά: Εξαιρούνται  όλες οι ελαιοκομικές περιοχές του Δήμου, εκτός της ελαιοκομικής περιοχής «Τσέσμα-Ζάλτσα» εκ 14.000 ελαιοδένδρων περίπου.

β)Κυριάκι: Εξαιρείται όλη η ελαιοκομική περιοχή «Λάκκα-Οσίου Λουκά» εκ 60.000 ελαιοδένδρων περίπου.

γ) Δαύλεια : Εξαιρείται  η ελαιοκομική περιοχή « Σπαρτιάς» εκ 24.900 ελαιόδενδρα περίπου.

δ)Αγία Τριάδα :  Εξαιρούνται όλες οι ελαιοκομικές περιοχές  εκτός των ελαιοκομικών περιοχών «Πόντζα-Ξωκλήσι Αγ.Τριάδας-Μοτσαρά» εκ  40.000 ελαιοδένδρων περίπου.

2) Δήμος Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας: Στείρι: Εξαιρούνται όλες οι ελαιοκομικές περιοχές.

Και η σχετική ανακοίνωση καταλήγει:

«Ωστόσο όμως, επειδή στις περιοχές που τίθενται εκτός συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς βρίσκονται σποραδικά ελαιοκτήματα με ικανοποιητικό ποσοστό καρποφορίας, θα πρέπει οι ιδιοκτήτες τους να εφαρμόσουν την θεραπευτική μέθοδο της καταπολέμησης του δάκου με δική τους μέριμνα και μέσα. Η Υπηρεσία μας θα συνεργασθεί πρόθυμα με τους ελαιοπαραγωγούς αυτούς, αρκεί να ζητηθεί τούτο από τους ενδιαφερόμενους».