Εξαιρετικά χαμηλός ο ρυθμός αποπληρωμής των επαγγελματιών του «εξοικονομώ κατ’ οίκον», παρά τις διαβεβαιώσεις των συναρμοδίων υπηρεσιών

Κοινοποίηση στα Social Media

Στις 23 Ιουνίου 2014, 13 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ επεσήμαναν σε σχετική ερώτηση τους, (352/23.6.2014), τα σοβαρότατα ζητήματα που έχουν προκύψει από τις μεγάλες καθυστερήσεις στις εξοφλήσεις των επαγγελματιών του προγράμματος «εξοικονομώ κατ’ οίκον». Οι καθυστερήσεις αυτές αγγίζουν σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και το ένα έτος ενώ επαγγελματίες που έχουν παράσχει τιμολογημένες υπηρεσίες φορολογούνται για ποσά που δεν έχουν εισπράξει.

Στις απαντήσεις τους οι συναρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης αναγνωρίζουν το πρόβλημα και διαβεβαιώνουν ότι μετά από πολύμηνες γραφειοκρατικές καθυστερήσεις η ροή των εκταμιεύσεων θα εξομαλυνθεί. Συγκεκριμένα, η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς της Ενέργειας, Φυσικού Πλούτου και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος σημειώνει ότι «ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες μεταφοράς κονδυλίων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προς την ΕΤΕΑΝ ΑΕ ύψους 61,8 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να καλυφθούν οι εκκρεμούσες πληρωμές. Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ κατέβαλε στα συνεργαζόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα απαιτούμενα ποσά και έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία αποπληρωμής».

Από την πλευρά της η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σημειώνει ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται μεταξύ άλλων και στο βαρύτατο γραφειοκρατικό πλαίσιο που διέπει το πρόγραμμα και ιδιαίτερα στο ότι «λόγω της συγχρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι απαιτήσεις ύπαρξης διαδρομής ελέγχου για τη διαπίστωση της ορθής υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου είναι ιδιαίτερα αυστηρές».

Η ενεργειακή εξοικονόμηση αποτελεί θέμα κεφαλαιώδους περιβαλλοντικής και οικονομικής σημασίας για την χώρα και τους πολίτες. Οι δεσμεύσεις περί εξομάλυνσης του ρυθμού πληρωμών, χωρίς την παράλληλη πρόβλεψη λήψης μέτρων επιτάχυνσης των σχετικών διαδικασιών καθιστούν πολύ πιθανό το ενδεχόμενο παρόμοιες καθυστερήσεις να υπάρξουν και στο μέλλον. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά το ζήτημα, μέχρι να εξοφληθούν οι επαγγελματίες του «εξοικονομώ κατ’ οίκον» ενώ εκτιμά πως θα πρέπει να αναζητηθούν άμεσα τρόποι ελάφρυνσης του γραφειοκρατικού πλαισίου του προγράμματος, ώστε να υλοποιούνται γρηγορότερα οι εκταμιεύσεις και να αναβαθμίσουν ενεργειακά τις κατοικίες τους περισσότεροι πολίτες.

 

Η ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ και οι απαντήσεις των συναρμοδίων Υπουργείων διαθέσιμες εδώ : http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=71584a27-d566-44b2-a137-0b99cab109d8