Μετακίνηση της πιάτας ταξί όσο διαρκεί το Παζάρι και 3 ακόμη θέματα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θηβαίων

Κοινοποίηση στα Social Media

Δημόσια συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στο Δημοτικό Κατάστημα την 30η του μηνός Ιουλίου έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης για μετακίνηση της πιάτσας ταξί κατά τις ημέρες διεξαγωγής της Εμποροπανήγυρης.

Θέμα 2ο : Εξέταση αιτήσεως για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων με τραπεζοκαθίσματα για το έτος 2014.

Θέμα 3ο : Εξέταση αιτήματος του Φροντιστηρίου Θηβαϊκής Αρχαιογνωσίας για παραχώρηση της πλατείας Κεραμοπούλου για εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Αυγούστου 2014.

Θέμα 4ο : Εξέταση αιτήσεων για την παραχώρηση κοιν. χώρων για εγκατάσταση μηχανικών και ηλεκτρονικών παιγνίων στην Δ.Κ. Βαγίων για το έτος 2014.