Μπροστά τα λεφτά της επιχορήγησης θα δίνει το Αγροτικό Ταμείο

Κοινοποίηση στα Social Media
Κοντονής Γιώργος|  18/07/2014 – 03:27 μμ

Τη διεύρυνση των δράσεων του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας (ΤΑΕ), προωθεί το ΥΠΑΑΤ, με κύριο στόχο να ξεμπλοκάρει η χρηματοδότηση των ήδη εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων (πχ Σχέδια Βελτίωσης), «σπρώχνοντας» τις εν λόγω επενδύσεις μέσω της προεξόφλησης της επιχορήγησης της επένδυσης.

Εξετάζεται η διεύρυνση των επιλέξιμων προς χρηματοδότηση μέτρων από το ΤΑΕ, λόγω ενδιαφέροντος από ιδιώτες και επιχειρήσεις.Εξετάζεται η διεύρυνση των επιλέξιμων προς χρηματοδότηση μέτρων από το ΤΑΕ, λόγω ενδιαφέροντος από ιδιώτες και επιχειρήσεις.
Με αυτό τον τρόπο ο δικαιούχος επενδυτής θα μπορέσει να κινήσει πιο εύκολα τις διαδικασίες καθώς πριν ξεκινήσει την υλοποίηση παίρνει ένα ποσό, ώστε να μπορέσει να καλύψει τις αρχικές του ανάγκες.

Οι σχεδιαζόμενες αλλαγές στο ΤΑΕ προκύπτουν από σύσκεψη της ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ, με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, εκπρόσωπους της GAIA Επιχειρείν Α.Ε και τον αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς. κ. Αντωνιάδης, όπου αποφασίστηκε να εξεταστούν:

  • H δυνατότητα χρηματοδότησης της προεξόφλησης της επιχορήγησης της επένδυσης με ισόποσο κεφάλαιο κίνησης. Μέχρι τώρα το ΤΑΕ χρηματοδοτούσε μόνο το επενδυτικό δάνειο, με αποτέλεσμα να μην καλύπτονται οι συνολικές ανάγκες του δικαιούχου επενδυτή και να μην προσμετρούνται στην απορρόφηση οι χρηματοδοτήσεις της Τράπεζας για την προεξόφληση της επιχορήγησης. Από εδώ και στο εξής θα χρηματοδοτείται και η προεξόφληση της επιχορήγησης.
  • H διεύρυνση των επιλέξιμων προς χρηματοδότηση μέτρων στις επενδύσεις από το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, καθώς διαπιστώθηκε ενδιαφέρον από ιδιώτες και επιχειρήσεις, που έχουν ενταχθεί στα προγράμματα του άξονα 4 (Leader), για περισσότερες δραστηριότητες-μέτρα, που δεν καλύπτονταν χρηματοδοτικά μέχρι τώρα από το Ταμείο.
  • H αύξηση των δικαιούχων χρηματοδότησης μέσω του ΤΑΕ για επενδύσεις πέρα των ενταγμένων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Έτσι, θα γίνονται δεκτά προς χρηματοδότηση αιτήματα για επενδύσεις σε γη και αγροτικό εξοπλισμό από αγρότες, που για διάφορους λόγους δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα-μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Η ρύθμιση αυτή είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για επενδυτές ηλικίας άνω των 40 ετών, που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις περί νέων αγροτών και στα αντίστοιχα για αυτούς κίνητρα.
  • H χρηματοδότηση μέσω ΤΑΕ επιχειρήσεων μεταποίησης αγροτικών προϊόντων για την προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα όσον αφορά στις άδειες λειτουργίας τους και στην τήρηση των περιβαλλοντικών διατάξεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι εκσυγχρονισμοί ελαιοτριβείων και τυροκομείων, προκειμένου να διαχειρίζονται καλύτερα τα υγρά τους απόβλητα. Μέχρι τώρα δεν ήταν επιλέξιμες προς χρηματοδότηση τέτοιες δραστηριότητες, ενώ τώρα μπορούν να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις που στοχεύουν στην προσαρμογή των μονάδων παραγωγής στο νέο θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος.
  • H χρηματοδότηση μέσω ΤΑΕ όλων των γεωργών και κτηνοτρόφων, αλλά και των επιχειρήσεων του αγροτικού τομέα με κεφάλαια κίνησης για την κάλυψη των αναγκών της επιχειρηματικής τους ανάπτυξης.
  • από http://www.agronews.gr/