Έρευνα Υγείας στη Λιβαδειά από 21 μέχρι 31 Ιουλίου

Κοινοποίηση στα Social Media

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

η Ιατρική Σχολή Αθηνών σε συνεργασία με όλες τις Ιατρικές Σχολές της Ελλάδος και το Πάντειο Πανεπιστήμιο οργανώνει την Εθνική Μελέτη Νοσηρότητας και Παραγόντων Κινδύνου (Ε.ΜΕ.ΝΟ)

Παράλληλα, στο πλαίσιο της Πράξης «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προγράμματος Ελέγχου Ιογενών Ηπατιτίδων B, Cκαι HIV Λοίμωξης στο Γενικό Πληθυσμό και σε Μετακινούμενους Πληθυσμούς» οργανώνει σε συνεργασία με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις «Γιατροί του Κόσμου» και «PRAKSIS», την πρώτη Εθνική Επιδημιολογική Μελέτη των λοιμωδών νοσημάτων ηπατίτιδα B (HBV), ηπατίτιδας C (HCV) και της HIVλοίμωξης, Hprolipsis.

Τόσο η Ε.ΜΕ.ΝΟ όσο και η Hprolipsis συνδυάζουν συλλογή δεδομένων υγείας και ιατρικών εξετάσεων, σε τυχαία επιλεγμένο δείγμα του ελληνικού πληθυσμού ενηλίκων.

 

Ε.ΜΕ.ΝΟ

Η Ε.ΜΕ.ΝΟ στοχεύει στην παρακολούθηση, καταγραφή και αξιολόγηση της γενικότερης κατάστασης της υγείας του πληθυσμού στην Ελλάδα συμβάλλοντας καθοριστικά στο σχεδιασμό μίας εθνικής στρατηγικής για την υγεία.

Συγκεκριμένα η Ε.ΜΕ.ΝΟ αποσκοπεί στην καταγραφή της νοσηρότητας και των κύριων παραγόντων κινδύνου χρόνιων νοσημάτων, εστιάζοντας κυρίως σε αναπνευστικά και καρδιαγγειακά νοσήματα. Θα παράσχει πολύτιμες πληροφορίες για την αξιολόγηση του βαθμού εφαρμογής των συνιστώμενων μέτρων πρόληψης και των πιθανών φραγμών στην πρόσβαση στο σύστημα υγείας καθώς και των κοινωνικο-οικονομικών παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία, και τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, σε αυτή.

H E.ME.NO συνιστά μία μελέτη με ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα, καθώς πραγματοποιείται με τη συνεργασία των πολιτών, στοχεύει στην καλύτερη υγεία όλων και αισιοδοξεί να συμβάλλει καθοριστικά στο σχεδιασμό μίας εθνικής στρατηγικής για την υγεία.

 

Hprolipsis

Η Hprolipsis στοχεύει:

(α) στη συλλογή έγκυρων δεδομένων για τη συχνότητα, τους παράγοντες κινδύνου και τις στάσεις και γνώσεις για τις ηπατίτιδες B και C και τον HIV στο γενικό ενήλικο πληθυσμό καθώς και σε ευάλωτους πληθυσμούς (μετανάστες και Τσιγγάνοι/Ρομά), (β) στην υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πληθυσμών στόχων

(γ) στον εμβολιασμό των επίνοσων ατόμων των ευάλωτων πληθυσμών και

(δ) στην ατομική συμβουλευτική οροθετικών ατόμων και στη διασύνδεσή τους με το δημόσιο σύστημα παροχής υγείας. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η διαδικασία τόσο της Ε.ΜΕ.ΝΟ όσο και της Hprolipsis είναι απλή και σύντομη.

Εκπαιδευμένοι ερευνητές και ιατροί θα επισκεφθούν ένα τυχαία επιλεγμένο δείγμα κατοικιών σε τυχαία επιλεγμένες περιοχές της Ελλάδος.

Οι προβλεπόμενες εξετάσεις της Ε.ΜΕ.ΝΟ περιλαμβάνουν μέτρηση ύψους, βάρους, περιφέρειας μέσης και αρτηριακής πίεσης, έλεγχο καρδιακής αρρυθμίας, αναπνευστικής λειτουργίας (σπιρομέτρηση) και αξιολόγηση της γενικότερης κατάστασης της υγείας. Κατόπιν συγκατάθεσης θα ληφθεί δείγμα αίματος, στο οποίο θα γίνει βιοχημικός έλεγχος και συγκεκριμένα θα μετρηθούν η ολική χοληστερόλη, η HDL (καλή χοληστερίνη), η γλυκόζη (σάκχαρο) και οι τρανσαμινάσες, ενώ σε συνεργασία με την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία θα γίνει καταμέτρηση και της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (διαβήτης).

Οι συμμετέχοντες θα κάνουν έναν πλήρη και ασφαλή έλεγχο της ατομικής τους υγείας χωρίς την παραμικρή οικονομική επιβάρυνση και θα λάβουν σημαντικές πληροφορίες και εξατομικευμένες συμβουλές.

Στο πλαίσιο της μελέτης Ηprolipsis θα γίνει έλεγχος για την ανίχνευση στο αίμα δεικτών των ηπατιτίδων B και C και της HIV λοίμωξης.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν σε σύντομο χρονικό διάστημα τα αποτελέσματα των αιματολογικών τους εξετάσεων καθώς επίσης και ενημερωτικό υλικό σχετικά με θέματα πρόληψης και ελέγχου.

Τονίζεται ότι κάθε πληροφορία θα είναι αυστηρά εμπιστευτική και προστατευμένη από τους κανόνες του ιατρικού απορρήτου καθώς και από το Νόμο 2472/1997 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η έρευνα θα διεξαχθεί στην πόλη της Λιβαδειάς κατά το χρονικό διάστημα 21/7/2014 – 31/7/2014