Στις 29 Ιουλίου αρχίζει η κατασκηνωτική περίοδος στην Παλιομηλιά

Κοινοποίηση στα Social Media

Ο Δήμος Λεβαδέων ενημερώνει ότι η κατασκήνωση του Δήμου στη θέση «Παλιομηλιά Ελικώνα» θα λειτουργήσει το φετινό καλοκαίρι και θα προσφέρει φιλοξενία σε παιδιά ηλικίας 8 έως 14 ετών για το χρονικό διάστημα 29 Ιουλίου – 27 Αυγούστου 2014.

Πιο αναλυτικά η κατασκήνωση θα λειτουργήσει σε τρεις κατασκηνωτικές περιόδους:

Α’ κατασκηνωτική περίοδος: 29/7/2014 – 7/8/2014

Β’ κατασκηνωτική περίοδος: 8/8/2014 – 17/8/2014

 Γ’ κατασκηνωτική περίοδος: 18/8/2014 – 27/8/2014

 

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές κατά το χρονικό διάστημα 16 Ιουλίου  – 23 Ιουλίου 2014, στο Δημοτικό Κατάστημα, Σοφοκλέους 15, στο γραφείο Δημάρχου στον 4ο όροφο, ώρες: 09:00 – 14:00 και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα συνοδεύουν την αίτησή τους:

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Φωτοτυπία τελευταίου εκκαθαριστικού εφορίας.
  • Απόδειξη πρόσφατου λογαριασμού Δ.Ε.Η.. ή Ο.Τ.Ε.

 

Έντυπα αιτήσεων θα διατίθενται στο γραφείο Δημάρχου, ενώ οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να τυπώσουν το έντυπο της αίτησης και από την ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων (www.livadia.gr).