Συνεδριάζει τη Δευτέρα 14 Ιουλίου με 12 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Ορχομενού

Κοινοποίηση στα Social Media

Η συνεδρίαση θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού στις   14 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 μ.μ. για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή και κατανομή πίστωσης ποσού 19.900,00€ ( Προμήθεια Τ.Π.Δ. – κράτηση 29,85€ , υπόλοιπο 19.870,15€) για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2014. (Εισηγήτρια: Δ.Σ Καράλη Παρασκευή)

2. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 166/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού, ετησίου προγράμματος δράσης έτους 2014. ( Εισηγητής: Δήμαρχος)

3. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 4/2014 Απόφασης Τοπικής Κοινότητας Κάστρου  ( Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χρ. Ζυγογιάννης

4. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΥΡΟΘΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ» . ( Εισηγητής:  Γεώργιος Στάμου).

5. Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης  του έργου « ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ». ( Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ιωάννης Τσιάμης).

6. Επικαιροποίηση σχεδίων  μελέτης « ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ». ( Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ιωάννης Τσιάμης).

7. Τροποποίηση ποσοτήτων της υπ΄ αριθμ. 15/2012 τεχνικής Μελέτης με τίτλο: «  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ-ΦΡΕΑΤΙΩΝ-ΣΥΛΕΚΤΩΝ». ( Εισηγητής:  Γεώργιος Στάμου).

8. Έγκριση της αριθμ. 26/2014 μελέτης με τίτλο: « Βελτίωση υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Διονύσου με αναβάθμιση εξοπλισμού» , ποσού 12.079,64€, με απ΄ ευθείας ανάθεση. ( Εισηγητής:  Γεώργιος Στάμου).

9. Έγκριση της αριθμ. 27/2014 μελέτης με τίτλο: « Βελτίωση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Καρυάς» , ποσού 12.043,96€ , απευθείας ανάθεση. ( Εισηγητής:  Γεώργιος Στάμου).

10. Έγκριση της αριθμ. 28/2014 μελέτης με τίτλο: « Βελτίωση  υδρευτικής γεώτρησης Δ.Κ. Ακραιφνίου με αναβάθμιση εξοπλισμού » , ποσού 12.164,70€ , απευθείας ανάθεση. ( Εισηγητής:  Γεώργιος Στάμου).

11. Τροποποίηση σχεδίων μελέτης με τίτλο: « Ανακατασκευή – Κατασκευή Περιβάλλοντος Χώρου Πνευματικού Κέντρου Τ.Κ. Κάστρου».  ( Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χρ. Ζυγογιάννης )

12. Συμπληρωματική απόφαση για την διάθεση και διαχείριση βοσκοτόπων Δήμου Ορχομενού ( Καθορισμός δικαιώματος  βοσκής έτους 2014 και βεβαίωση καταλόγου κτηνοτρόφων). ( Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χρ. Ζυγογιάννης )