Ξανά πάνω από 27% η ανεργία σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ

Κοινοποίηση στα Social Media

Το εποχικά* διορθωµένο ποσοστό ανεργίας τον Απρίλιο του 2014 ανήλθε σε 27,3% έναντι 27,5% τον
Απρίλιο του 2013 και 27,3% τον Μάρτιο του 2014. Το σύνολο των απασχολουµένων κατά τον Απρίλιο
του 2014 εκτιµάται ότι ανήλθε σε 3.471.930 άτοµα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.303.454 άτοµα, ενώ ο
οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός ανήλθε σε 3.370.392 άτοµα.

*Εποχική προσαρµογή
Η εποχική προσαρµογή είναι µια στατιστική τεχνική που «αποµακρύνει» την
επίδραση της εποχικότητας από µια χρονολογική σειρά, καθιστώντας µε αυτό τον
τρόπο περισσότερο ορατή την πραγµατική τάση στη µεταβολή ενός µεγέθους.

Πηγή: statistics.gr