Σε επιδοτούμενο πρόγραμμα Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του δήμου Λεβαδέων

Κοινοποίηση στα Social Media

Στο επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ  που αφορά τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», θα συμμετέχουν όπως ανακοίνωσε ο δήμος Λεβαδέων οι Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί που βρίσκονται στη Λιβαδειά, ο Κοινοτικός Παιδικός Σταθμός του Κυριακίου και ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Κορώνειας που λειτουργεί στον Αγ. Γεώργιο.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μόνο γυναίκες που είναι μητέρες βρεφών, νηπίων, παιδιών και έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή είναι Ελληνίδες Ομογενείς ή είναι αλλοδαπές από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και επιθυμούν να εγγράψουν  τα τέκνα τους σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.

Επίσης σύμφωνα πάντα με την σχετική ανακοίνωση δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι άνδρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και εκείνοι που βρίσκονται σε χηρεία.

Οι  μητέρες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να είναι άνεργες ή να εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα ή να είναι αυτοαπασχολούμενες ή να συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ).

Εξαιρούνται οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και οι υπάλληλοι μόνιμοι και αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού).

Η Αίτηση Συμμετοχής των ενδιαφερόμενων γυναικών θα ξεκινήσει  να διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή από τις 25/07/2014 στις ιστοσελίδες της Ε.Ε.Τ.Α.A.  (www.eetaa.gr) , της ΚΕΔΕ (www.kedke.gr)  και του ΕΠΑΝΑΔ (www.epanad.gov.gr) .

Οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται το χρονικό διάστημα από 25/07/2014 έως 04/08/2014 ενώ καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι η 4η Αυγούστου στις 2 μετά το μεσημέρι.

Η «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση» συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορεί να υποβληθεί, ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), σε φάκελο  στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της δράσης εναρμόνιση  οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», στα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α  Α.Ε: Μυλλέρου 73 – 77 Τ.Κ.10436 ΑΘΗΝΑ.

 

Οι ενδιαφερόμενες μητέρες για να προμηθευτούν το αναλυτικό τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για ωφελούμενες μητέρες  να επισκεφθούν την ιστοσελίδα  της Ε.Ε.Τ.Τ.Α. (http://www.eetaa.gr) ή της ΚΕΔΕ (www.kedke.gr)  και του ΕΠΑΝΑΔ (www.epanad.gov.gr ).