Ανοίγοντας έναν καινούργιο δρόμο

Κοινοποίηση στα Social Media

Της Δήμητρας Αγγελοπούλου, Διευθύντριας του ΚΕΚ LOGICA Θήβας 

 

Οι καιροί είναι δύσκολοι. Οι νέοι απογοητεύονται εύκολα. Τώρα πια δεν νιώθουν τη σιγουριά, “διάλεξα μια ειδικότητα και εξασφάλισα το μέλλον μου”. Τώρα η αγορά εργασίας προσφέρει λιγότερα αλλά απαιτεί περισσότερα.

Τα στοιχεία που συνεχίζουν να δημοσιοποιούνται από την Eurostat για την ανεργία είναι συγκλονιστικά, ιδίως για τους νέους κάτω των 25 ετών. Σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία, τον Μάρτιο η ανεργία μεταξύ των νέων σημείωσε νέο ρεκόρ, αγγίζοντας το 57,7% (173.000 νέοι), σε σχέση με το 57,1% που ήταν τον Φεβρουάριο.

Η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει τη δυσάρεστη πρωτιά σε ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ, με το  26,8% του ενεργού πληθυσμού της και 1.275.000 ανέργους.

Δεν έχουμε τις μαγικές λύσεις, αλλά όσο περισσότερες γνώσεις και προσόντα αποκτά ένας ιδίως νέος άνθρωπος τόσο πιο πιθανό είναι να βρει λύση στον επαγγελματικό του προσανατολισμό.

Εμείς ως πολίτες και επαγγελματίες που ασχολούμαστε με την επιμόρφωση και την εκπαίδευση τι μπορούμε να κάνουμε;

Να εκμεταλλευτούμε κάθε δυνατότητα που μας παρέχεται από το Υπουργείο Εργασίας στο να παρέχουμε, μέσα από τα επιδοτούμενα προγράμματα, εξειδικευμένη γνώση, που θα προσφέρει παραπάνω όπλα στους άνεργους νέους ώστε να πολλαπλασιάσει τις δυνατότητές τους να μπουν επιτέλους και να παραμείνουν στην αγορά εργασίας.

Τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε από το να συμβάλλουμε στην κατάρτιση των Ελλήνων προσαρμοσμένη στις νέες ανάγκες και απαιτήσεις, στην έρευνα, τη διαμόρφωση μιας νέας παιδείας ώστε, τελικά, να «σπρωχτεί» η ίδια τη χώρα προς την ανάπτυξη;

Οι γνώσεις που παρέχουμε όμως δεν είναι αποκομμένες από την αγορά εργασίας.

Δικό μας στοίχημα, δική μας δέσμευση είναι οι συμμετέχοντες να βρουν δουλειά και να τη διατηρήσουν.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΕΔ, από την εφαρμογή ανάλογων προγραμμάτων τα προηγούμενα χρόνια, ο ένας στους τρεις εργαζόμενους που βρήκε εργασία, προσλήφθηκε στη συνέχεια από την επιχείρηση στην οποία εκπαιδεύτηκε.

Τα τέσσερα νέα προγράμματα απασχόλησης

Τα τέσσερα νέα προγράμματα απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης για 117.000 ανέργους, που ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, θα χρηματοδοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ, ενώ τα τρία απ’ αυτά θα υλοποιηθούν από τον ΟΑΕΔ και το ένα από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων.

 

1. Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Νέους Ανέργους έως 29 Ετών» (Voucher).

Θα αφορά 50.000 ανέργους και ήδη έχει υπογραφεί σχετική υπουργική απόφαση.

Οι 12.000 αφορούν νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών και οι 38.000 από 25 έως 29 ετών.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ: Βασική προϋπόθεση για να πάρει μέρος κάποιος στο Πρόγραμμα είναι να είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ (η επιδότηση φτάνει τα 10.000 ευρώ), ανεξάρτητα αν λαμβάνει επίδομα ανεργίας ή όχι.

 

  1. Μικτό Πρόγραμμα για 16.000 ανέργους χαμηλών προσόντων και δεξιοτήτων.

Περιλαμβάνει κατάρτιση, πρακτική άσκηση, πιστοποίηση προσόντων και ένα διάστημα εγγυημένης απασχόλησης.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: Υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ και ήδη και σε αυτήν την περίπτωση, έχει υπογραφεί σχετική υπουργική απόφαση.

 

  1. Επαναπροκήρυξη του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας για επιπλέον 50.000 ανέργους, που θα απασχοληθούν σε Ο.Τ.Α. και υπηρεσίες του ευρύτερου Δημοσίου.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: Το Πρόγραμμα υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ, σε συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι & Περιφέρειες) και άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα.
4. Πρόγραμμα επιδότησης 1.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών για τη δημιουργία μικρών επιχειρήσεων με καινοτόμες δραστηριότητες.

 

Σε λίγες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθούν οι ημερομηνίες για την υποβολή αιτήσεων για τα τέσσερα προγράμματα.

 

 

Κ.Ε.Κ. LOGICA
ΘΗΒΑΣ
Νομός Βοιωτίας
Τηλέφωνο: 22623-01304
Fax: 22623-01108
ΛΟΞΗΣ ΦΑΛΑΓΓΟΣ 38
Τ.Κ. 32200
keklogica@hol.gr