Το Επιμελητήριο Βοιωτίας συνεργάζεται με την ΑΧΑ Ασφαλιστική, για την ιατροφαρμακευτική ασφάλιση των μελών του

Κοινοποίηση στα Social Media

Το Επιμελητήριο Βοιωτίας συνεργάζεται με την ΑΧΑ Ασφαλιστική, για την ιατροφαρμακευτική κάλυψη των μελών του, μέσω ομαδικού συμβολαίου ασφάλισης. Στόχος μας  είναι να δώσουμε στα Μέλη μας, ιδιαίτερα στα ανασφάλιστα, την ευκαιρία πρόσβασης σε μία ικανοποιητική ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, σε ένα χαμηλό ετήσιο κόστος, εξασφαλίζοντας αντιστοίχως τις καλύτερες δυνατές παρεχόμενες υπηρεσίες.

Μέσα από τη συμμετοχή στο ομαδικό συμβόλαιο ασφάλισης, τα μέλη του Επιμελητηρίου Βοιωτίας και οι οικογένειές τους θα έχουν δυνατότητες για:

  • Ασφάλιση Ζωής
  • Ασφάλιση Ατυχημάτων
  • Παροχές Νοσοκομειακής Περίθαλψης
  • Παροχές Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης
  • Παροχή Νοσοκομειακού Επιδόματος
  • Παροχή Ιατροφαρμακευτικών Εξόδων

Η συμμετοχή στην ασφάλιση θα αποτελεί ελεύθερη επιλογή των μελών του Επιμελητηρίου.

Στο πλαίσιο αυτό, σας ενημερώνουμε, ότι κλείνει ο κύκλος για την έκδοση του πρώτου ομαδικού συμβολαίου ασφάλισης και καλούμε, όποιο μέλος μας ενδιαφέρεται, να εκδηλώσει άμεσα το ενδιαφέρον του.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο της ΑΧΑ Ασφαλιστικής, Κωνσταντίνος Καραΐσκος και συνεργάτες, στην Λιβαδειά, οδό Μπουφίδου 35, τηλέφωνο 22610 81810.