Οι αλλαγές στο νέο φορολογικό επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Κοινοποίηση στα Social Media

Η ΕΣΕΕ κατανοεί απόλυτα ότι η κατάθεση του φορολογικού νομοσχέδιου αποτελεί δέσμευση της Κυβέρνησης και προϋπόθεση για την εκταμίευση της δόσης. Αυτό  που δεν κατανοεί όμως,  είναι τι σημαίνει να αυξάνεις φόρους και να θέλεις να εισπράξεις περισσότερα από μια οικονομία που έχει χάσει τουλάχιστον 50 δισεκατομμύρια και συνεχίζει να συρρικνώνεται. Τι σημαίνει να ζητάς επιπλέον φόρους από φορολογούμενους που έχουν χάσει το μεγαλύτερο μέρος ή και όλο το εισόδημά τους. Τι σημαίνει να σου ζητούν να πληρώσεις φόρους οι κατέχοντες  που δεν είναι πλέον έχοντες. Και τέλος τι σημαίνει να συσσωρεύονται οφειλές αντί να εισπράττονται φόροι.

Αυτό είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει ο ενδεικτικός προσδιορισμός του συνόλου των φορολογικών επιβαρύνσεων που προκύπτουν από το νέο φορολογικό νομοσχέδιο για τους ασκούντες εμπορική δραστηριότητα, μέσω της εκτενούς  ανάλυσης παραδειγμάτων για  όλες τις μορφές επιχείρησης.

Η ανάλυση όμως των παραδειγμάτων αποσκοπεί στην ανάδειξη ενός  τεράστιας σημασίας ζητήματος και αφορά στην ανισοκατανομή των φορολογικών βαρών ανάμεσα στις επιχειρήσεις που διαθέτουν διαφορετική νομική μορφή. Το συμπέρασμα που συνάγεται είναι πως οι ατομικές και οι προσωπικές επιχειρήσεις, που αποτελούν το 88%  του συνόλου των επιχειρήσεων στο σύνολο της Επικράτειας, για ακόμη μία φορά καλούνται να υποστούν επιπλέον απώλειες λόγω της αύξησης των φορολογικών συντελεστών επί των καθαρών τους κερδών, ενώ η κατάργηση του αφορολόγητου των 5.000 ευρώ σε συνάρτηση με τον νέο φορολογικό χάρτη που ζητά επιπλέον φόρους 1,3 δις από τους ελεύθερους επαγγελματίες, καθιστούν αβέβαιη τη βιωσιμότητα των ήδη επιβαρυμένων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Και ενώ οι φορολογικές επιβαρύνσεις των ατομικών, ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων επιχειρήσεων κυμαίνονται σε ποσοστά από 40% έως 70%, στις  κεφαλαιουχικές εταιρείες, που αποτελούν μόλις το 5,6% του συνόλου των επιχειρήσεων, ορθώς προβλέπεται συνολική φορολογική μείωση αποκτώντας με αυτόν τον τρόπο συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις ατομικές και προσωπικές επιχειρήσεις. Εάν βέβαια ισχύσουν τα συγκεκριμένα σενάρια, τίθεται σε αμφιβολία η εύρυθμη λειτουργία της  αγοράς και η τήρηση των κανόνων υγιούς ανταγωνισμού με αποτέλεσμα οι μικρομεσαίες ατομικές και προσωπικές επιχειρήσεις με βιβλία β’  κατηγορίας να απωλέσουν σημαντικό μερίδιο που κατέχουν στην  αγορά, ενώ παράλληλα θα συρρικνωθούν δραματικά.

Οι φορολογικές παρεμβάσεις αποσπασματικού χαρακτήρα θα επιβαρύνουν οικογένειες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις με επιπλέον 2,5 δις φόρους, ενώ η κατάργηση των φοροαπαλλαγών καθιστά πλασματικές τις ελαφρύνσεις στα χαμηλά στρώματα. Το φορολογικό νομοσχέδιο διατηρεί τον άδικο και αντιαναπτυξιακό χαρακτήρα του, δεν διευρύνει την φορολογική βάση, αλλά για άλλη μια φορά «μπαλώνει» δημοσιονομικές τρύπες.

Το νέο φορολογικό είναι για το κράτος και τους φορολογούμενους ένα ακόμα «ραντεβού στα τυφλά», αφού κανείς δεν ξέρει πώς και ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό των επιπλέον φόρων. Το βέβαιο είναι ότι δεν υπάρχουν ελαφρύνσεις αλλά 2,5 δις επιβαρύνσεις ούτε βεβαίως κερδισμένοι, αλλά  5,5 εκ. χαμένοι.

Η αναμενόμενη φορολογική μεταρρύθμιση κατέληξε σε μία ακόμα ρύθμιση και σε μία ακόμη πρόχειρη αλλαγή από τις πολλές των τελευταίων ετών.

5  Χαρακτηριστικά Παραδείγματα φορολόγησης επιχειρήσεων

Παράδειγμα 1:  

  Ιδιοκτήτης Ατομικής επιχείρησης – Αυτοαπασχολούμενος

 • Μέσος ετήσιος τζίρος: 75.000 ευρώ
 • Καθαρά προ φόρου κέρδη: 14.000 ευρώ
 • Ιδιόκτητο κατάστημα, 60 m2, αντικειμενικής αξίας  280.000 ευρώ, σε περιοχή με τιμή ζώνης 2.000 – 2.500 ανά τετραγωνικό και παλαιότητας 12 ετών.

Συνολικές επιβαρύνσεις 2012:   6.876,9 €

Συνολικές επιβαρύνσεις 2013:  11.025,9 € à   Μεταβολή:  60,3% (+ 4.149 €)à Συντελεστής 26%

 

Παράδειγμα 2: 

Ομόρρυθμη Επιχείρηση με 2 ομόρρυθμους εταίρους –  Απασχόληση 3 μισθωτών (τήρηση βιβλίων Β΄ Κατηγορίας)

 • Μέσος ετήσιος τζίρος:   420.000 ευρώ
 • Καθαρά προ φόρου κέρδη: 190.000 ευρώ
 • Απασχόληση  3 μισθωτών: 2 πωλητές έγγαμοι με 10 χρόνια προϋπηρεσία ο 1ος  και 2 ο 2ος  καθώς επίσης  και ένας υπάλληλος γραφείου κάτω των 25 ετών, νεοεισελθόντας στην αγορά εργασίας.
 • Ακίνητο  60 m2 – στο όνομα της επιχείρησης, σε περιοχή με τιμή ζώνης 2.000 – 2.500 ανά τετραγωνικό μέτρο και παλαιότητας 18 ετών και αντικειμενικής αξίας 340.000 ευρώ.

Συνολικές επιβαρύνσεις 2012:    89.370,2 €

Συνολικές επιβαρύνσεις 2013:  151.790,7 € à   Μεταβολή: 69,8% (+ 62.420,5 €)  à Συντελεστής 26% και 33%.

 

Παράδειγμα 3: 

              Ετερόρρυθμη  Επιχείρηση με 1 ομόρρυθμο εταίρο και 1 ετερόρρυθμο

                   –  Απασχόληση  2  μισθωτών – (τήρηση βιβλίων Γ΄ Κατηγορίας)

 • Μέσος ετήσιος τζίρος:   350.000 ευρώ
 • Καθαρά προ φόρου κέρδη: 170.000 ευρώ
 • Απασχόληση  2 μισθωτών: 1 πωλητής έγγαμος με 11  χρόνια προϋπηρεσίας και ένας υπάλληλος γραφείου κάτω των 25 ετών, νεοεισελθόντας στην αγορά εργασίας.
 • Ακίνητο  80 m2 – στο όνομα της επιχείρησης, σε περιοχή με τιμή ζώνης 2.500 – 3.000 ανά τετραγωνικό μέτρο και παλαιότητας 12 ετών., αντικειμενικής αξίας 420.000 ευρώ.

Συνολικές επιβαρύνσεις 2012:    88.481,6 €   

Συνολικές επιβαρύνσεις 2013:  123.714,5 € à  Μεταβολή: 39,8% (+ 35.232,9 €) à Συντελεστής 26%  και Παρακρατούμενος Φόρος Εισοδήματος στη Διανομή Μερίσματος (10%).

 

Παράδειγμα 4:

Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) με δύο μετόχους

                                                 – Απασχόληση  4  μισθωτών –

 • Μέσος ετήσιος τζίρος: 910.000 ευρώ
 • Καθαρά προ φόρου κέρδη: 380.000
 • Αριθμός απασχολουμένων: 4 άτομα, 2 πωλητές έγγαμους με 15 χρόνια προϋπηρεσία και 2 υπαλλήλους κάτω των 25 ετών νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας.
 • Ακίνητο  150 m2στο όνομα της επιχείρησης, σε περιοχή με τιμή ζώνης 3.000 – 4.000 ανά τετραγωνικό μέτρο και παλαιότητας 8 ετών, αντικειμενικής αξίας 580.000 ευρώ.

Συνολικές επιβαρύνσεις 2012:  297.324,5 €       

    Συνολικές επιβαρύνσεις 2013:  289.551,2 € à  Μεταβολή: – 2,6% (- 7.773,3 €)

 

Παράδειγμα 5:

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), με δύο εταίρους

                                                   – Απασχόληση  3  μισθωτών –

 • Μέσος ετήσιος τζίρος: 540.000 ευρώ
 • Καθαρά προ φόρου κέρδη: 230.000
 • Αριθμός απασχολουμένων: 3 άτομα, 2 πωλητές έγγαμους με 12 χρόνια προϋπηρεσία και 1 υπάλληλο γραφείου, άγαμο με 6 έτη προϋπηρεσία.
 • Ακίνητο  110 m2 – στο όνομα της επιχείρησης, σε περιοχή με τιμή ζώνης 2.500 – 3.000 ανά τετραγωνικό μέτρο και παλαιότητας 12 ετών, αντικειμενικής αξίας 400.000 ευρώ.

Συνολικές επιβαρύνσεις 2012:  198.682,1 €        

    Συνολικές επιβαρύνσεις 2013:  194.160,1à  Μεταβολή: – 2,3% (- 4.522 €)