Τ.Ε.Ι. Στερεάς – Θήβα: Πρόσκληση Ορκωμοσίας Αποφοίτων Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού την Παρασκευή 11 Ιουλίου

Κοινοποίηση στα Social Media

Πρόσκληση Ορκωμοσίας Αποφοίτων Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics Management)
Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014 – 11:30 π.μ. Συνεδριακό Κέντρο Θήβας Αίθουσα «Αλ. Κοφίνης»

Το Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας σας προσκαλεί στην Τελετή Ορκωμοσίας των Αποφοίτων του που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο Θήβας, στην Αίθουσα «Αλέκος Κοφίνης».
Στην Τελετή έχουν προσκληθεί εκπρόσωποι από τις πολιτικές, πολιτειακές και ακαδημαϊκές αρχές.
Με τιμή
Ο Πρόεδρος του Τμήματος ΔΣΕ
Δρ. Παναγιώτης Τριβέλλας
Αναπληρωτής Καθηγητής

Παρουσίαση του Τμήματος Δ.Σ.Ε.

To Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (ΔΣΕ), (Logistics Management), του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, ιδρύθηκε το 2005 με έδρα τη Θήβα και παρέχει σε περισσότερους από 1100 φοιτητές, τα απαραίτητα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα, προκειμένου να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες στο γνωστικό αντικείμενο της εφοδιαστικής διοίκησης (Logistics Management) και ευρύτερα της διοίκησης στην εφοδιαστική αλυσίδα (Supply Chain Management).
Παράλληλα με την προσφορά της κατάλληλης εκπαίδευσης των φοιτητών του, συνεργάζεται και με τις παραγωγικές επιχειρήσεις και οργανισμούς που εδρεύουν κυρίως στις βιομηχανικές περιοχές Σχηματαρίου και Οινοφύτων, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής (π.χ Θριάσιο Πεδίο, Πειραιάς). Στοχεύει επίσης στην προαγωγή της έρευνας, καθώς με τη λειτουργία των εργαστηρίων, τα οποία πρόκειται να επεκταθούν και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα, συμβάλλει στην ενίσχυση της ερευνητικής προσπάθειας όλων των μελών του Διδακτικού Προσωπικού, καθώς και στη δημιουργία προϋποθέσεων για διευρυμένη συμμετοχή και των φοιτητών.
Τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος διαθέτουν εις βάθος γνώση και εμπειρία στα γνωστικά τους αντικείμενα, κάτι το οποίο σε συνδυασμό με τον δυναμισμό των Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την αποτελεσματική και άμεση διάχυση της πληροφορίας και εμπέδωσης των απαραίτητων γνώσεων προς όφελος των φοιτητών.
Το Τμήμα ΔΣΕ είναι το μοναδικό Τμήμα της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας που έχει αξιολογηθεί από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες με θετικά αποτελέσματα μέσω των διαδικασιών της Α.ΔΙ.Π.. Έχει ενεργή ερευνητική δραστηριότητα και έχει υποβάλλει προτάσεις στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Erasmus plus & Horizon 2020.
Το Τμήμα ΔΣΕ επιδεικνύει από τους υψηλότερους δείκτες απασχολησιμότητας μεταξύ των Τμημάτων ΑΕΙ και εκτιμάται ότι στο μέλλον οι προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων θα είναι ακόμη καλύτερες, καθώς σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, το επάγγελμα του στελέχους logistics (logistian) θεωρείται ένα από τα 10 επαγγέλματα με την υψηλότερη ζήτηση (2013).
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αναπλ. Καθηγητή Π. Τριβέλλα, Πρόεδρο του Τμήματος ή την κα Δ. Γιαννιώτου (τηλ. : 22620 22569, Fax: 22620 89605 email: secr_log@teiste.gr).
Θήβα, 7/7/2014