Την Παρασκευή 11 Ιουλίου συνεδριάζει η επιτροπή ποιότητας ζωής του Δήμου Θηβών

Κοινοποίηση στα Social Media

Την Παρασκευή 11 Ιουλίου και ώρα 1:30 θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίαση της επιτροπής ποιότητας ζωής του δήμου Θηβών για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 11/07/2014 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 20537/07-07-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 75 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
Θέμα 1ο : Εξέταση αιτήσεως για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων με τραπεζοκαθίσματα για το έτος 2014.
Θέμα 2ο : Εξέταση αιτήσεως της υπ΄αριθ. 19820/02-07-2014 για την παραχώρηση κοιν. Χώρου στον Ευγενίδη Αναστάσιο.

Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης σχετικά με την κοπή ενός κυπαρισσιού στο κοιμητήριο Πυρίου, που έχει προξενήσει ζημιές στις μαρμάρινες πλάκες περιμετρικά οικογενειακού τάφου ,μετά από αίτημα του κ. Ρουπάκα Σωτήριου.
Θέμα 4ο : Λήψη απόφασης σχετικά με την κοπή μιας Ακακίας στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αγ. Ελένης 43 στον Συνοικισμό, μετά από αίτηση της Κοστάνοβα Μαγδαληνής που κατά τη γνώμη της έχει προξενήσει ζημιές στους κυβόλιθους του πεζοδρομίου και στις πλάκες του κήπου της.
Θέμα 5ο : Λήψη απόφασης σχετικά με την συνέχιση ή όχι του πιλοτικού
Προγράμματος ολοκληρωμένης ανακύκλωσης και διαχείρισης
Μεταχειρισμένων ενδυμάτων και υποδημάτων της εταιρείας
RECYCOM.
Θέμα 6ο : Έκφραση γνώμης σχετικά με την ΜΠΕ (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 2.641,20 KW της εταιρείας ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ Α.Ε στη θέση «ΜΠΙΤΑΚΟΣ» του Δήμου Θηβαίων Π.Ε. Βοιωτίας.
Θέμα 7ο : Έκφραση γνώμης σχετικά με την ΜΠΕ αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 15 MW της εταιρείας ΘΗΒΑΪΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε στη θέση «ΠΕΥΚΙΑΣ» του Δήμου Θηβαίων Π.Ε. Βοιωτίας.
Θέμα 8ο : Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στην ανανέωση και τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων λόγω τροποποίησης και εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας παραγωγής πλαστικών ειδών συσκευασίας ειδών διατροφής της εταιρείας «ΠΕΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε.».
Θέμα 9ο : Λήψη απόφασης για μετατόπιση περιπτέρου της κας Ερμιόνης
Μπαρώνα του Νικολάου που βρίσκεται επί της
Επαμεινώνδου, λόγω έργων του Δήμου Θηβαίων.

Θέμα 10ο : Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας του κ. Ραχούτη Αθανάσιου του Ανδρέα που λειτουργεί στην Τ.Κ. Πλατιών, λόγω ουσιώδους τροποποίησης των υγειονομικών όρων λειτουργίας του.
Θέμα 11ο : Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (Οβελιστήριο-ψαροταβέρνα)», στην παραλία Αλυκής του Δ. Θηβαίων, μετά από αίτηση του κ. Λάμπρου Βασίλειου του Αριστείδη.
Θέμα 12ο : Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (Ψητοπωλείο-ταβέρνα)», στην Τ.Κ. Μουρικίου Δ. Θηβαίων, μετά από αίτηση του κ. Κανινή Χαράλαμπου του Χρήστου.
Θέμα 13ο : Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος και αναψυχής (καφετέρια-εστιατόριο)», στην παραλία Αγ. Νικολάου Δ. Θηβαίων, μετά από αίτηση του κ. Σύρου Χαράλαμπου του Γεωργίου.
Θέμα 14ο : Λήψη απόφασης για παραχώρηση γραφείων του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγίων σε κτίριο του Δήμου Θηβαίων (Δ.Κ. Βαγίων).