Στα 786.236 άτομα ανέρχονται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ

Κοινοποίηση στα Social Media

Στα 786.236 άτομα ανέρχονται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά το μήνα Νοέμβριο. Από αυτά 329.946 είναι άνδρες (ποσοστό 41,97%) και 456.290 είναι γυναίκες (ποσοστό 58,03%). Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει αύξηση κατά  1,09% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Στην ηλικιακή ομάδα από 30-54 ετών αναλογεί το 64,02% των εγγεγραμμένων ανέργων, στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 αναλογεί το 25,84% και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών αναλογεί το 10,14%.

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναλογεί το 47,66%  των εγγεγραμμένων ανέργων, στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3η Γυμνασίου) αναλογεί το 35,47%, στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 15,72% και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση αναλογεί το 1,15%.

Στους Έλληνες υπηκόους αναλογεί το 92,14% των εγγεγραμμένων ανέργων, στους υπηκόους τρίτων χωρών το 6,04% και στους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1,81%.

Ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 214.573 άτομα και εμφανίζεται αυξημένος κατά 36.008 άτομα, ποσοστό 20,17% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Οκτώβριο. Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, το 68,24% είναι κοινοί επιδοτούμενοι, το 22,18% είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενοι, το 5,60% είναι  εποχικοί λοιποί επιδοτούμενοι (αγροτικά), το 2,04% είναι επιδοτούμενοι σε οικοδόμο-τεχνικά επαγγέλματα, το 1,64% είναι  εκπαιδευτικοί επιδοτούμενοι και το 0,31% είναι λοιποί επιδοτούμενοι.

Οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 67.867, μειωμένες κατά -26,24% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (92.007) και αυξημένες κατά 14,67% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2011 (59.187). Οι απολύσεις (καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου) έφθασαν τις 28.711 (μειωμένες κατά -25,36% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά -12,01% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2011), οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου τις 52.478 (μειωμένες  κατά -33,66% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά -14,51% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2011) και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις τις 20.816 (μειωμένες κατά -16,42% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά -0,99% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2011). Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου ανέρχεται σε 81.189, το 64,64% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Το μέγεθος αυτό είναι μειωμένο κατά -30,95% από τον προηγούμενο μήνα Οκτώβριο (117.574) και μειωμένο κατά -13,64% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2011 (94.017).

Από τις παραπάνω ροές της μισθωτής απασχόλησης προκύπτει μείωση της μισθωτής απασχόλησης κατά -34.138 θέσεις εργασίας, έναντι -50.473 τον Οκτώβριο  και -55.855 τον Νοέμβριο του 2011.

Ακολουθεί το αναλυτικό στατιστικό δελτίο του ΟΑΕΔ για την κίνηση της αγοράς εργασίας το μήνα Νοέμβριο του 2012.

Α.      ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Α.1    ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων[1] για το μήνα Νοέμβριο 2012 ανήλθε σε 786.236 άτομα. Από αυτά 336.228 (ποσοστό 42,76%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και μεγαλύτερο των 12 μηνών, και 450.008 (ποσοστό 57,24%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Στην Περιφέρεια Αττικής αναλογεί το 37,12% των ανέργων που αναζητούν εργασία από το σύνολο της χώρας και στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας  αναλογεί  το 19,75%.

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 329.946 είναι άνδρες (ποσοστό 41,97%) και οι 456.290 είναι γυναίκες (ποσοστό 58,03%).

Στην ηλικιακή ομάδα από 30-54 ετών το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 503.328 άτομα (ποσοστό 64,02%), στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 σε 203.162 άτομα (ποσοστό 25,84%) και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών σε 79.746 άτομα (ποσοστό  10,14%).

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 374.684 άτομα (ποσοστό 47,66%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3η Γυμνασίου) ανήλθε σε 278.914 άτομα (ποσοστό 35,47%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανήλθε σε 123.586 άτομα (ποσοστό 15,72%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση σε 9.052 άτομα (ποσοστό 1,15%).

Στους Έλληνες υπηκόους το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 724.467 άτομα (ποσοστό 92,14%), στους υπηκόους τρίτων χωρών ανήλθε σε 47.522 άτομα (ποσοστό 6,04%) και στους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθε σε 14.247 άτομα (ποσοστό 1,81%).

Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (Οκτώβριο 2012) και τον αντίστοιχο μήνα  του προηγούμενου έτους (Νοέμβριο 2011) καταγράφηκαν:

4     Αύξηση των εγγεγραμμένων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά 8.468 άτομα, με ποσοστιαία μεταβολή 1,09%, με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των Περιφερειών να έχει καταγραφεί στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων (19,15%) και αύξηση κατά 70.543 άτομα με ποσοστιαία μεταβολή 9,86% από τον Νοέμβριο του 2011.

4     Μείωση των μακροχρόνια ανέργων σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα κατά -1.827 άτομα, με ποσοστιαία μεταβολή -0,54%, με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση μεταξύ των Περιφερειών να έχει καταγραφεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (-4,07%) και αύξηση κατά 48.380 άτομα με ποσοστιαία μεταβολή 16,81% από τον Νοέμβριο του 2011.

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ατόμων που δήλωσαν ότι δεν αναζητούν εργασία για το μήνα Νοέμβριο 2012 ανήλθε σε 186.468 άτομα, από τα οποία 41.033 είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και μεγαλύτερο των 12 μηνών και 145.435 εγγεγραμμένα για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Α.2    ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) κατά το μήνα Νοέμβριο ανέρχεται σε 214.573 άτομα. Από αυτά 146.416 (ποσοστό 68,24%) είναι κοινοί επιδοτούμενοι, 47.594 (ποσοστό 22,18%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενοι, 12.006 (ποσοστό 5,60%) είναι εποχικοί λοιποί επιδοτούμενοι (αγροτικά),  4.383 (ποσοστό 2,04%) είναι επιδοτούμενοι σε οικοδόμο-τεχνικά επαγγέλματα, 3.513 (ποσοστό 1,64%) είναι εκπαιδευτικοί επιδοτούμενοι και 661 (ποσοστό 0,31%)  είναι λοιποί επιδοτούμενοι.  Το σύνολο του αριθμού των δικαιούχων που πληρώθηκαν και στο τέλος του μήνα  συνεχίζουν να έχουν δικαίωμα επιδότησης ανέρχεται σε  188.553 άτομα.

Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (Οκτώβριο 2012) και τον αντίστοιχο μήνα  του προηγούμενου έτους (Νοέμβριο 2011) καταγράφηκαν:

4     Αύξηση του συνόλου των επιδοτούμενων ανέργων (κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενοι και εποχικοί επιδοτούμενοι τουριστικών επαγγελμάτων) από τον προηγούμενο μήνα κατά 36.008 άτομα και αύξηση κατά 765 άτομα από τον Νοέμβριο του 2011.

4     Μείωση των κοινών και λοιπών κατηγοριών επιδοτούμενων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά -5.078 άτομα και μείωση κατά -18.924 άτομα από τον Νοέμβριο του 2011.

4     Αύξηση των εποχικών τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά  41.086 άτομα και αύξηση κατά 19.689 άτομα από τον Νοέμβριο του 2011.

4     Αύξηση του αριθμού των δικαιούχων που πληρώθηκαν και στο τέλος του μήνα  συνεχίζουν να έχουν δικαίωμα επιδότησης από τον προηγούμενο μήνα κατά 47.320 άτομα και αύξηση κατά 4.791 άτομα από τον Νοέμβριο του 2011.

Β.      ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Β.1    ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Οι αναγγελίες πρόσληψης στο σύνολο της χώρας για το μήνα Νοέμβριο ανέρχονται σε 67.867, μειωμένες κατά -26,24% από τον προηγούμενο μήνα  Οκτώβριο (92.007) και αυξημένες κατά 14,67% σχετικά με τον Νοέμβριο του 2011 (59.187).

Β.2    ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ[2]

Οι καταγγελίες σύμβασης αορίστου χρόνου στο σύνολο της χώρας για τον μήνα Νοέμβριο ανέρχονται σε 28.711, καταγράφοντας μια μείωση από τον προηγούμενο μήνα κατά  -9.753 άτομα.

Β.3    ΛΗΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο σύνολο της χώρας για τον  μήνα Νοέμβριο ανέρχονται σε 52.478, καταγράφοντας μια μείωση από τον προηγούμενο μήνα κατά  -26.632  άτομα.

Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου  ανέρχεται σε 81.189, το 64,64% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Το μέγεθος αυτό είναι μειωμένο κατά -30,95% από τον προηγούμενο μήνα Οκτώβριο (117.574)  και  μειωμένο  κατά -13,64% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2011 (94.017).

Β.4    ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις στο σύνολο της χώρας για το μήνα Νοέμβριο  ανέρχονται σε 20.816 μειωμένες κατά  -0,99% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2011 (21.025) και  μειωμένες  κατά -16,42% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Οκτώβριο (24.906).

Β.5    ΚΑΘΑΡΕΣ ΡΟΕΣ

Οι καθαρές ροές της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα -δηλαδή, οι προσλήψεις μείον τις καταγγελίες και τις λήξεις συμβάσεων μείον τις οικειοθελείς αποχωρήσεις- ανέρχονται σε -34.138 έναντι -50.473 τον προηγούμενο μήνα Οκτώβριο  και  -55.855 τον  Νοέμβριο του 2011.

Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία σε επίπεδο περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις, βλ. στο www.oaed.gr.[1] Στον ορισμό του «εγγεγραμμένου ανέργου» συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων καθώς και όσοι από τους εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία.

[2]  Ο ΟΑΕΔ θα παρουσιάζει πλέον διακριτά τα στατιστικά στοιχεία για τις καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου (δηλαδή, τις κοινώς εννοούμενες απολύσεις) από τις λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου, με σκοπό τη σαφέστερη εικόνα των ροών μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα. Σε αυτή τη φάση δεν είναι ακόμη δυνατή η αντίστοιχη διάκριση στο πεδίο των προσλήψεων.