Συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα για τις διαθεσιμότητες το Δ.Σ. Λιβαδειάς

Κοινοποίηση στα Social Media

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Λεβαδέων (αρ. 67 § 5 του Ν.3852/10) θα πραγματοποιηθεί την 17η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8.00 μ.μ. στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων -Πρώην αίθουσα συνεδριάσεων Νομαρχιακού Συμβουλίου – Διοικητήριο.

Τo μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι:

Συζήτηση περί της διαθεσιμότητας υπαλλήλων ΙΔ.Α.Χ Διοικητικού- Λογιστικού Δήμου Λεβαδέων.