Ερωτήσεις στη Βουλή για Περιφερειακό Ιατρείο Βαγίων, Εργαζόμενους στην εταιρεία Κ. Καρδασιλάρης και το Σχολείο Χωστίων

Κοινοποίηση στα Social Media

Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Απαράδεκτη η υποβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Προδρόμου».

Με το ΦΕΚ 1329/26-5-2014 τεύχος Β΄ αποφασίσθηκε η συγχώνευση του 2θέσιου Δημοτικού Σχολείου Προδρόμου (Χωστίων) στο Δημοτικό Σχολείο Δομβραίνας καθώς επίσης και η κατάργηση του Νηπιαγωγείου Προδρόμου (Χωστίων).

Η απόφαση αυτή ελήφθη αντίθετα με την υπ΄αριθ΄446/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θήβας, η οποία σημειωτέων είχε εγκριθεί με συντριπτική πλειοψηφία, και της υπ΄αριθ. 14/2013 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Προδρόμου  σύμφωνα με τις οποίες δεν θα πρέπει να καταργηθεί το Δημοτικό Σχολείο Προδρόμου και το Νηπιαγωγείο Προδρόμου.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η Τοπική Κοινότητα Προδρόμου, σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2011, έχει 578 κατοίκους. Επίσης,  είναι η πιο απομακρυσμένη περιοχή του Δήμου Θηβαίων και ορισμένοι μαθητές του σχολείου οι οποίοι κατοικούν στον οικισμό Σαράντι, ο οποίος απέχει επτά (7) χιλιόμετρα από τον Πρόδρομο, θα αναγκασθούν να μετακινούνται προς Δομβραίνα, δηλαδή σε απόσταση 15 χιλιομέτρων, με αποτέλεσμα καθημερινά να διανύουν 30 χιλιόμετρα.

Επιπρόσθετα, για τη σχολική χρονιά 2014-15 είναι απαραίτητη η  τοποθέτηση ενός ακόμη εκπαιδευτικού στο Δημοτικό Σχολείο, καθώς κατά το περασμένο σχολικό έτος (2013-14) υπηρέτησε μόνο ένας εκπαιδευτικός, παρά το γεγονός ότι  το σχολείο  είναι 2θέσιο.

Με βάση τα ανωτέρω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

-Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Προδρόμου να συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά προσφέροντας τις πολύτιμες υπηρεσίες τους στην τοπική κοινωνία;

– Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την άμεση τοποθέτηση δεύτερου εκπαιδευτικού στο Δημοτικό Σχολείο Προδρόμου;

Ο ερωτών βουλευτής Σταθάς Γιάννης

 

Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας με θέμα « Λειτουργία Περιφερειακού Ιατρείου στα Βάγια Βοιωτίας».

 Με την απόφαση 3/2014 της 26ης Μαρτίου 2014 του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βαγίων του Δήμου Θηβαίων, αποφασίστηκε η παραχώρηση χώρων του παλαιού κτιρίου του Δημαρχείου της Δ.Ε. Βαγίων προς το ΠΕΔΥ με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών του Περιφερειακού Ιατρείου στα Βάγια, ώστε να ενταχθεί στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και να επιτευχθεί, κατ’ αυτόν τον τρόπο, περαιτέρω βελτίωση των υπηρεσιών των πρωτοβάθμιων δομών Υγείας τόσο του Δήμου Θηβαίων όσο και των όμορων Τοπικών Κοινοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων.

Με βάση τα ανωτέρω, 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

-Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο με την 5η ΠΕΣΥ ώστε να ενταχθεί το Περιφερειακό Ιατρείο στα Βάγια στο ΠΕΔΥ και να υλοποιηθεί η απόφαση 3/2014 της 26ης Μαρτίου 2014 του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βαγίων του Δήμου Θηβαίων;

Ο ερωτών βουλευτής Σταθάς Γιάννης

 

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σχετικά με τους εργαζόμενους στην εταιρεία «Κωνσταντίνος Καρδασιλάρης & Υιοί ΑΕΒΕ».

Η εταιρεία «Κωνσταντίνος Καρδασιλάρης & Υιοί ΑΕΒΕ» δραστηριοποιείται στη περιοχή του Σχηματαρίου από το 2004 με αντικείμενο την επεξεργασία και εμπορία ξηρών Καρπών. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1980 και εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών το 1996. Έως το 2005 είχε αυξανόμενο κύκλο εργασιών, τόσο για την εταιρεία όσο και για τον όμιλο, ο οποίος διαμορφώθηκε σε 235 εκ. ευρώ.

Στην εταιρεία εργάζονταν το 2005 135 άτομα με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, οι εργαζόμενοι σταδιακά μειώθηκαν και το 2010 έφτασαν τα 65 άτομα.

Το 2010 πραγματοποιήθηκε συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες, με έκδοση ομολογιακού δανείου, μετοχοποίηση μέρους των υποχρεώσεων προς τις τράπεζες, τοποθέτηση γενικού διευθυντή κοινής αποδοχής και χορήγηση κεφαλαίου κίνησης. Η μετοχική σύνθεση της εταιρείας έχει ως εξής: Το ποσοστό των τραπεζών ανέρχεται στο 50% και το μεγαλύτερο ανήκει στην τράπεζα ALHPABANK &  στην EUROBANK και η οικογένεια Καρδασιλάρη έχει περίπου το 28%.

Τον Νοέμβριο του 2011 το προσωπικό της εταιρείας, το οποίο τότε ανερχόταν σε 45 άτομα, αναγκάστηκε να προβεί σε επίσχεση εργασίας καθώς του οφείλονταν δεδουλευμένες αποδοχές από τον Ιούλιο του 2011 (δεδουλευμένα 307.000 € και υπερημερίας έως το τέλος του 2013  1.500.000 €) .

Από το 2011 έως και σήμερα με τα λεγόμενα της Διοίκησης της εταιρείας εμφανίζονται διάφοροι επενδυτές χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρχει αποτέλεσμα συμφωνίας.

Την τριετία 2009-2011 η καταβολή μισθοδοσίας γινόταν με καθυστέρηση που έφθανε ως και τους πέντε (5) μήνες. Από το 2011 το προσωπικό της εταιρείας είναι εγκλωβισμένο, εξαθλιωμένο και επιπρόσθετα σήμερα έχει να αντιμετωπίσει και την έλλειψη ασφάλισης και περίθαλψης.

Το δικαστήριο δικαίωσε την πρώτη αγωγή των εργαζόμενων επιδικάζοντας τα δεδουλευμένα και μισθούς υπερημερίας ως την 31/12/2012. Όμως, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια προσέγγισης και επίλυσης των προβλημάτων τους, παρόλο την τριμερή που πραγματοποιήθηκε στο Υπ. Εργασίας και δεσμεύτηκε η Διοίκηση της εταιρείας ότι βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της λύσης του προβλήματος με τον νέο επενδύτη.

Με βάση τα ανωτέρω,

Ερωτώνται  οι κ. κ. Υπουργοί: 

Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβούν ώστε να συμμορφωθεί η εταιρεία «Κωνσταντίνος Καρδασιλάρης & Υιοί ΑΕΒΕ» και να καταβάλει άμεσα τα δεδουλευμένα  και τους μισθούς υπερημερίας ως την 31/12/2012 στους εργαζόμενους;

Ο ερωτών βουλευτής

Σταθάς Γιάννης