Σύνταξη έως και 4 χρόνια νωρίτερα για ασφαλισμένους Δημοσίου, ΙΚΑ

Κοινοποίηση στα Social Media

Μείωση των ορίων ηλικίας και έξοδο στη σύνταξη έως και τέσσερα χρόνια νωρίτερα μπορούν να πετύχουν οι ασφαλισμένοι στο Δημόσιο και το ΙΚΑ.

Όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, οι προϋποθέσεις διαφέρουν ανάμεσα στα δύο Ταμεία. Για το μεν Δημόσιο, η μείωση του ορίου ηλικίας έρχεται και με διαδοχική ασφάλιση ενώ για το δε ΙΚΑ, τα όρια μπορούν να μειωθούν κατά τέσσερα χρόνια με αναγνώριση πλασματικού χρόνου.

Ειδικότερα:

Δημόσιο

Το μέτρο έχει νομοθετηθεί και ισχύει για όσους έχουν συμπληρώσει 25 χρόνια ασφάλισης-υπηρεσίας το 2011 και το 2012. Οι άνδρες μπορούν να βγουν με πλήρη σύνταξη στα 61 έτη (με 25ετία το 2011) ή στα 63 έτη αν συμπλήρωσαν 25ετία το 2012. Τα όρια ηλικίας για μειωμένη σύνταξη είναι 56 και 58. Σε περίπτωση όμως που η 25ετία συμπληρώθηκε το 2010, τότε το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη είναι στα 64 έτη για τους άνδρες (το 60ο για μειωμένη).

Όπως επισημαίνεται, με την 25ετία κλειδώνουν και άλλες προϋποθέσεις εξόδου, ήτοι σύνταξη στα 58 έτη με συνολικά 36 έτη ασφάλισης εφόσον η 25ετία συμπληρώνεται το 2011 και σύνταξη στα 59 με συνολικά έτη ασφάλισης εφόσον η 25ετία συμπληρώνεται το 2012. ΜΕ άλλα λόγια, όσοι έχουν διοριστεί τα έτη 1986 και 1987.
Το ίδιο μπορεί να ισχύσει και για όσους έχουν διοριστεί έως το 1992 οι οποίοι μπορούν επίσης να λάβουν πλήρη σύνταξη στα 61 ή στα 63 έτη αντί στα 65 ή στα 67. Σε αυτή την περίπτωση, η 25ετία μπορεί να συμπληρωθεί στα κρίσιμα έτη 2011 και 2012 με αναδρομική αναγνώριση πλασματικού χρόνου.

Για τους διορισμένους μετά το 1993, οι οποίοι όμως είχαν πριν από το 1993 ασφάλιση σε άλλο φορέα, το «κλειδί» για την έξοδο στη σύνταξη από το Δημόσιο με μείωση του ορίου ηλικίας, βρίσκεται και στο χρόνο της διαδοχικής ασφάλισης.  Αν έχουν έστω και μια ημέρα ασφάλισης πριν το 1993, θεωρούνται παλαιοί ασφαλισμένοι και όσα χρόνια είχαν πριν μπουν στο Δημόσιο συνυπολογίζονται στη δημόσια υπηρεσίας τους. Έτσι, συνταξιοδοτούνται με τις ίδιες διατάξεις που ισχύουν για όσους προσλήφθηκαν το διάστημα 1983-1992.

ΙΚΑ

Σύνταξη με μείωση ορίου ηλικίας κατά 4 χρόνια μπορούν να κατοχυρώσουν και οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ. Για παράδειγμα, οι άνδρες που έχουν 10.000 ημέρες ως το 2012 από πραγματική ασφάλιση κατοχυρώνουν μεν σύνταξη στο 60ο έτος για μειωμένη ή στο 62-63ο για και έξι μήνες για πλήρη, αλλά μπορούν να κατεβάσουν το όριο ηλικίας στα 58 ή στα 59 έτη, αναγνωρίζοντας πλασματικό χρόνο 500 ημερών ώστε οι συνολικές μέρες να γίνουν 10.500. Αυτομάτως και με την αναγνώριση πλασματικών χρόνων (από στρατιωτική θητεία, παιδιά και σπουδές), κατοχυρώνουν ευνοϊκότερες προϋποθέσεις και κατεβάζουν το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης κατά τέσσερα χρόνια.

Σε αυτή την περίπτωση οι 10.500 ημέρες θα πρέπει να συμπληρωθούν έως το 2012 ώστε οι ασφαλισμένοι να κλειδώσουν την ηλικία εξόδου στα 58 ή στα 59 έτη και να έχουν κατά το χρόνο συνταξιοδότησης είτε 10.800 ημέρες είτε 11.100.

Ανάλογες επιλογές έχουν και οι γυναίκες που βγαίνουν με 10.000 ημέρες ασφάλισης. Και σε αυτή την περίπτωση συμφέρει να γίνουν αναγνωρίσεις πλασματικών ετών, ώστε να συμπληρωθούν οι 10.500 ημέρες έως το 2012.

Όπως τονίζεται, το όφελος και στις δύο περιπτώσεις είναι σημαντικό, ιδίως για τους ασφαλισμένους αυτούς που δεν έχουν τις προϋποθέσεις για μειωμένη σύνταξη με τις 10.000 ημέρες ασφάλισης.

23/6/2014
Πηγή:www.capital.gr