Νέο ΔΣ την ερχόμενη Δευτέρα με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Κοινοποίηση στα Social Media

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 23 Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1.Οργάνωση και Λειτουργία της Κατασκήνωσης του Δήμου Λεβαδέων στη θέση «Παλιομηλιά» Ελικώνα για το έτος 2014.

2.Πραγματοποίηση πολιτιστικών, μορφωτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων «Τροφώνια 2014».

3.Αποδοχή ποσού 110.070,00€ των ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2014, ΣΑΤΑ και κατανομή αυτού.

4.Προσωρινή τροποποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω εκτέλεσης εργασιών στα πλαίσια κατασκευής του έργου: «Ανάπλαση Ενοποίηση Δικτύου Πεζόδρομων (Πεζόδρομος οδού Καλλιαγκάκη, οδού Μπουφίδου, χώρος πρώην ΚΤΕΛ και πεζοδρόμια Σπυρίδωνος).

5.Λήψη απόφασης περί του τρόπου δημοπράτησης εκπόνησης μελέτης με τίτλο: “Μελέτη Περιβαλλοντικής αποκατάστασης χωματερής (ΧΑΔΑ) εντός σπηλαιοβαράθρου Τ.Κ. Αγίας Άννας».

6.Λήψη απόφασης περί του τρόπου δημοπράτησηςτου έργου: «Επισκευή Στέγης Σχολικών Κτιρίων και έγκριση μελέτης».

7.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Προμήθειας Ελαστικών.

8.Έγκριση διενέργειας προμήθειας Αδειών Χρήσης Λογισμικού και μηχανογραφικού εξοπλισμού (εκτυπωτών) του Δήμου Λεβαδέων.

9.Έγκριση διενέργειας προμήθειας προβολικού μηχανήματος για το Μουσείο Εικονικής Πραγματικότητας του Δήμου Λεβαδέων.

10.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 58/2014 απόφασης του Δ.Σ. του ΑΠΟΔΗΛ που αφορά: «3η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2014».

11.Εκπροσώπηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Ελικώνας – Παρνασσός ΑΑΕ – ΟΤΑ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Καλλιαντάσης Δημήτριος